Nieuws

13 februari 2020

Stad Dilsen - Stokkem engageert zich in ambitieus klimaatactieplan

Stad Dilsen - Stokkem | In de gemeenteraadszitting van maandag 10 februari 2020 werd het gemeentelijk klimaatactieplan 'Klimaat en Energie 2030' goedgekeurd.

In Dilsen-Stokkem wil het stads- en OCMW-bestuur de schouders zetten onder het lokale klimaatbeleid. Daarom maakten ze samen een ambitieus klimaatactieplan op.

Meer dan 5 miljoen euro investeringen

Aandacht voor het klimaat loopt als een rode draad door de meerjarenplanning van de stad. Er wordt maar liefst 5.437.600 euro geïnvesteerd in de periode 2020-2025. Hiervan is 2.727.600 voorzien voor projecten zoals de opmaak van een fietsplan, de aankoop van dienstfietsen, het bouwen van een fietsbrug in Rotem en tal van energiebesparende maatregelen in gebouwen van stad en OCMW.

Daarnaast wordt er jaarlijks 542.000 euro voorzien voor projecten die direct en indirect betrekking hebben op het nastreven van de klimaatdoelstellingen zoals het vervangen van oude voertuigen, tal van sensibiliseringsacties en investeringen in onze groen- en natuurgebieden.

Burgemeestersconvenant

In 2017 ondertekende de stad het nieuwe burgemeestersconvenant waarmee we ons engageren om tegen 2030 de CO² uitstoot met minstens 40% te laten dalen. Om deze ambitie na te streven zetten we enerzijds in op mitigatie, het laten dalen van de CO² uitstoot door het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Anderzijds zetten we ook in op adaptatie, door ons aan te passen aan de gevolgen die de klimaatverandering met zich meebrengt zodat we in de toekomst voldoende veerkracht en weerbaarheid hebben als stad.

Gezamenlijke ambitie

Het stads- en OCMW bestuur kunnen de klimaatdoelstellingen niet alleen behalen. Ook burgers, bedrijven en scholen dienen hun bijdrage te doen. In de periode 2011 – 2017 hebben burgers met hun inspanningen al 5000 ton CO² bespaard. Het zou mooi zijn mochten we er met zijn allen in slagen om tegen 2030 nog eens minstens 10.000 ton CO² te besparen. Heel wat bedrijven hebben door het voorzien van zonnepanelen en het plaatsen van windmolens ook al mooie CO² winsten geboekt.

Milieuvriendelijke mobiliteit is één van de prioriteiten in het klimaatactieplan. Het stadsbestuur wil het voorbeeld geven door elektrische auto’s en fietsen aan te kopen en de medewerkers aan te moedigen en te belonen om, in de mate van het mogelijke, met de fiets te komen werken.

Bestuurlijk engagement en participatie

Het klimaatbeleid in onze stad moet beleidsoverschrijdend, horizontaal en participatief aangepakt worden om succesvol te zijn. Het klimaatactieplan bestaat in totaal uit 108 maatregelen en tal van concrete acties waar we onmiddellijk mee aan de slag zullen gaan.

Het is een dynamisch plan dat evolueert door nieuwe inzichten & technieken die ontwikkeld worden en nieuwe acties die via interne en externe participatie opborrelen om de ambitieuze doelstellingen na te streven.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief