Nieuws

15 december 2015

​Dilsen-Stokkem investeert binnen een gezond, financieel klimaat

Op de gemeenteraad van 14 december 2015 werden het budget 2016 en het bijhorend meerjarenplan tot en met 2019 goedgekeurd.

Ondanks besparingen van de Vlaamse en federale overheid die een negatieve weerslag hebben op de lokale financiën, kan het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem goede cijfers voorleggen. Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief voor 2016 en de daaropvolgende jaren.

Burgemeester Lydia Peeters is tevreden: “Ondanks de moeilijkheden en onzekerheden waar lokale besturen mee geconfronteerd worden, kunnen we ook de komende jaren nog heel wat mooie realisaties doorvoeren en Dilsen-Stokkem verder uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Ik zet de belangrijkste investeringen in 2016 graag even op een rijtje.

Binnen de eigen dienst stedelijke werkplaatsen, die dagelijks instaan voor het onderhoud en proper houden van onze stad, worden er heel wat duurzame materialen en voertuigen aangekocht om de werking verder te optimaliseren.

Daarnaast wordt in 2016 750.000 euro voorzien voor de eerste fase van de aanleg van het nieuwe centrumplein in Dilsen. Het plein zal een echte meerwaarde creëren en een functionele en attractieve verbinding vormen tussen het administratief centrum en de bibliotheek enerzijds en tussen private appartementen en de scholencampus anderzijds.

Verder wordt ook de verkaveling Heilderveld, die kadert binnen de prioritaire doelstelling betaalbaar wonen, in 2016 uitgevoerd. Zo worden de laatste noodzakelijke gronden aangekocht voor een bedrag van 252.000 euro en worden de nieuwe wegen en nutsvoorzieningen aangelegd. Ook de bouwkavels zullen in de loop van 2016 vermarkt worden. Zo kan het stadsbestuur opnieuw aan heel wat inwoners de mogelijkheid bieden betaalbare bouwgrond te verwerven in hartje Dilsen.

Voorts wordt er volgend jaar werk gemaakt van de uitvoering van de fietsbrug aan de Kantonsweg in Rotem en de Bipool Eisden-Lanklaar, met onder andere de aanleg van de tweede fase van de Nationaal Parklaan, de aanleg van een parking en veilige fietspaden. Het kostenplaatje bedraagt 1.800.000 euro en wordt gefinancierd met LSM-middelen.

Ook staan er in 2016 weer heel wat investeringen in de onderwijsinstellingen en in de culturele- en sportinfrastructuur op het programma, zoals de verbouwing van de voormalige schrijnwerkerij van de bouwvakschool tot extra klaslokalen voor het basisonderwijs in Dilsen voor een bedrag van 170.000 euro, de renovatie van het dak van de sporthal in Elen en de volledige afwerking van de nieuwe sporthal in Dilsen voor 40.000 euro.

Tot slot wordt de komende jaren ook de schuld verder afgebouwd van 18 tot 8 miljoen euro.

Kortom, we investeren volop in de verdere uitbouw van onze stad én dit alles binnen een gezond, financieel klimaat.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief