Nieuws

14 november 2017

Dringend actie nodig om schade en ongevallen door everzwijnen te doen dalen!

Dat was de conclusie van Vlaams Parlementslid Lydia Peeters nadat ze in de Commissie voor Leefmilieu van dinsdag 7 november 2017 Minister Schauvliege ondervraagd had over deze uitdijende problematiek.

De everzwijnpopulatie neemt immers vooral in Limburg ondertussen onrustwekkende proporties aan. Met alle gevolgen van dien: veel schade voor de landbouwers aan landbouwgewassen, maar ook voor de burgers aan tuinen, sportvelden en privéterreinen. En dan spreken we nog niet over het groot risico op verkeersongevallen.

Lydia voegt eraan toe: “Afrasteringen alleen, zoals Natuurpunt adviseert, zullen de toevloed van de wilde zwijnen niet afremmen. Daar is meer voor nodig. Voor mij is overleg met de natuurverenigingen en terreinbeheerders om de bejaagbaarheid in hun natuurgebieden te intensifiëren primordiaal. In deze gebieden kunnen de everzwijnen immers rustig gedijen en zich blijven voortplanten. Het Agentschap Natuur en Bos is volgens mij de meest geschikte instantie om een bemiddelende rol te spelen tussen alle betrokken partijen.”

En tenslotte om aan te duiden hoe prangend het probleem in onze provincie is : in 2016 werden er in Vlaanderen 943 everzwijnen afgeschoten en in 2017 953. Dit is 'slechts" een stijging met 1 %. Daartegenover staat wel een stijging in dezelfde jaren met 11 % in Limburg: 592 in 2016 en 658 in 2017.

Het volledige verslag van de commissie leest u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief