Nieuws

3 oktober 2018

Drugsafvalproblematiek en de onmiskenbare rol voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

In de Commissie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van 2 oktober 2018 ondervroeg Vlaamse Parlementslid Lydia Peeters minister Schauvliege opnieuw de drugsafvalproblematiek. Vooral de grensstreek en ook onze gemeente wordt vaak geconfronteerd met drugsafval. Dit veroorzaakt een groot probleem zowel voor de gezondheid als voor het leefmilieu.

De kosten voor het opruimen van drugsafval werden tot op heden gerekend tot de gerechtskosten en worden desgevallend verhaald op de daders, indien deze gekend zijn. Recent liet het College van Procureurs-Generaal weten dat de opruiming van de dumpplaatsen onder leefmilieu valt en derhalve niet langer gerekend wordt tot de gerechtskosten. Dit zou betekenen dat gemeenten of particulieren in de toekomst zelf moeten betalen voor de opruiming van drugsafval. Hierop volgde heel wat reacties reden waarom het college van Procureurs-Generaal de nieuwe regeling meteen maand uitstelde om alsnog in overleg te gaan.

Lydia Peeters: “Ik kan mij niet vinden in deze zienswijze en word daarin gesteund door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)." Zij voegt eraan toe: "Ik hoop dat minister Schauvliege zich zal mengen in het debat dat de lokale besturen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het College van procureurs-generaal op dit ogenblik hieromtrent voeren.

Bij drugsafval is er vaak bodemverontreiniging door lekkende vaten met synthetisch drugs. Indien deze vatten gevonden worden op het openbaar domein moet de gemeente moet nu al instaan voor de saneringskost, die vaak hoog kan oplopen. OVAM biedt ondersteuning maar vaak is dit te weinig gekend en is er geen totaaloplossing en blijven nog een groot deel van de kosten ten laste van het bestuur. Indien privaatdomein werd bevuild door synthetisch drugsafval dan is de eigenaar van het perceel saneringsplichtig volgens de wetgeving: hij kan de kosten verhalen op de vervuiler/aansprakelijke, die dus niet of nooit zal gekend zijn. Een snelle sanering blijft dan vaak uit met alle gevolgen

Vandaar dat het aangewezen is volgens Lydia dat voor het opruimen en voor het saneren van de grond een ambtshalve aanpak wordt voorzien door de OVAM, zowel voor openbaar als privaat domein. OVAM moet hier steeds actief bij betrokken worden besluit Lydia en ze vraag Minister Schauvliege als bevoegd minister hier actie toe te ondernemen. het verslag leest u hier https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1274111#

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1272461#
Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief