Nieuws

11 oktober 2017

Eigendomsrechten, vergoeding en inspraak cruciaal bij nieuwe boskaart

Zonevreemde bossen zijn bossen gelegen op percelen die een andere bestemming hebben dan bos- en natuurgebied, zoals woongebied, industrie- of recreatiegebied en agrarisch gebied. In het Vlaams Regeerakkoord werd opgenomen dat de Vlaamse Regering 12.000 ha zonevreemde bossen extra zou beschermen, en dit conform artikel 90 ter van het Bosdecreet.

De bossen als dusdanig zijn nu ook reeds beschermd in die zin dat er slechts bomen kunnen gekapt worden mits een voorafgaandelijke machtiging van de minister om het verbod tot kappen op te schorten. (artikel 90 bis Bosdecreet).

In de commissie van maart 2017 gaf het Agentschap Natuur en Bos (ANB), -die beopdracht was met de opmaak van de boskaarten-, een eerste keer een toelichting rond de boskaarten. Reeds toen werd duidelijk dat zowel de boskaarten als de procedure vol fouten zaten en vroeg Lydia Peeters om een aanpassing. Voor een aantal parlementsleden kon het evenwel niet snel genoeg gaan...

Het vervolg is gekend. De Vlaamse Regering keurde de ontwerpkaarten goed ondanks onze kritiek en organiseerde via de lokale besturen een openbaar onderzoek van 16 mei tot 17 juli. De kaart met de zonevreemde bossen omvatte bossen op volgende bestemmingscategoriën (Totaal = 11864 ha):

    • Wonen = 1775 ha
    • Recreatie = 1621 ha
    • Landbouw 7556 ha
    • Industrie 52 ha
    • Overige: 860 ha

Met deze boskaarten werden dus een aantal eigenaars geconfronteerd met het feit dat hun bouwkavels plots als 'onbebouwbaar' werden gecatalogeerd. Dit zonder enige inspraak en zonder enig zicht op vergoeding. Gezien de vele reacties die daarop volgden werd de boskaart op 22 mei 2017 weer ingetrokken door de Vlaamse Regering. Er volgde een uitvoerig debat in de plenaire vergadering van 24 mei 2017.

In de plenaire vergadering van 11 oktober 2017 stelden oppositieraadsleden Elisabeth Meuleman (Groen) en Hermes Sanctorum (Onafhankelijke) een actuele vraag aan minister Schauvliege over het uitblijven van de nieuwe boskaart. Klaarblijkelijk gaat het voor deze collega's opnieuw niet snel genoeg...

Minister Schauvliege gaf aan dat er voorwaarden zijn vooraleer er nieuwe boskaarten kunnen opgesteld. Zo dient eerst werk gemaakt van het instrumentendecreet en de aanpassing van artikel 90 ter van het Bosdecreet;

Ook Lydia Peeters beaamde dat en deed hierbij opnieuw een oproep aan alle collega’s om achter de aanpassing van artikel 90 ter van het Bosdecreet te staan. Pas dan kunnen er nieuwe boskaarten komen. "Bescherming van eigendomsrechten, vergoeding en inspraak zijn voor ons doorslaggevende criteria", besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief