Nieuws

15 mei 2018

Financieel nieuws

Jaarrekeningen en budgetwijziging

Op de gemeenteraad van 14 mei werd dejaarrekening 2017, het aangepast meerjarenplan en de budgetwijziging 2018 goedgekeurd. Lydia Peeters is trots op de voorliggende cijfers die duidelijk wijzen op een doordacht en gezond financieel beleid. Het bestuur heeft heel wat investeringen gedaan en voorziet ook nog nieuwe investeringen. De schuld wordt verder afgebouwd en de belastingen, die recent nog verlaagd werden, zitten duidelijk lager dan het gemiddelde.

Jaarrekening 2017

Het resultaat op kasbasis voor 2017 bedraagt 15.163.843 euro.

  • Voor exploitatie werd een bedrag van 42.200.630 euro ingeschreven aan ontvangsten en 37.273.531 aan uitgaven.
  • Voor investeringen werd een bedrag ingeschreven van 4.905.334 euro. Voor sommige van deze investeringen werden subsidies bekomen (ondermeer bedrijventerrein Rotem ontsluiting, Site Terhills fietspad, parking en weg,…).
  • De schuld van de stad of de leningslast werd verder afgebouwd. De openstaande schuld bedraagt vandaag 12.382.754,00 euro of 610,23 euro per inwoner. De daling van de leningslast ziet u duidelijk hieronder.


Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & budgetwijziging 2018

Het laatste meerjarenplan en budget 2018 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 december 2017. Uiteraard worden alle cijfers continu opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Op de gemeenteraadscommissie van 8 mei werden de cijfers uitgebreid toegelicht aan de gemeenteraad.

Uit de staat van het financieel evenwicht blijkt duidelijk dat de toekomst van de stad er financieel goed uit ziet: het resultaat op kasbasis is voor 2019 geraamd op 15.108.927 euro en de autofinancieringsmarge op 1.736.028 euro. Voor 2018 zijn deze posten geraamd op respectievelijk 13.435.743 en 1.404.163. Alleen maar positieve cijfers dus.

Voor 2018 werden bovendien voor een bedrag van 13.369.417 euro aan investeringsuitgaven ingeschreven. De geplande rioleringswerken in Boyen, Zandstraat en Tienstraat en de wegeniswerken vormen hier een belangrijk deel van. Uiteraard zijn ook tal van kleinere investeringen voorzien voor heel wat beleidsdomeinen. Verder wordt er extra grond aangekocht in Heilderveld en op het bedrijventerrein.

Er wordt tevens voorzien in 10.785.898 euro aan investeringsontvangsten. Hieronder vallen dondermeer de subsidies, de tussenkomsten in de rioleringswerken en wegeniswerken, de opbrengsten uit de verkoop van gronden ondermeer op Heilderveld en bedrijventerrein Rotem.

Een aantal investeringen worden doorgeschoven naar 2019 waaronder de investeringen in het Maaspark Negenoord en de fietsbrug over de Kantonsweg waarvan de provincie aangeeft dat dit project niet dit jaar kan gerealiseerd worden.

Wilt u graag meer weten over de investeringen of de financiën van de stad Dilsen-Stokkem, geef gerust een seintje.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief