Nieuws

7 december 2018

Flits- en roodlichtcamera's en trajectcontroles op onze Vlaamse wegen

Via een recente schriftelijke vraag aan minister Weyts vroeg ik een stand van zaken in verband met de inzet van flits- en roodlichtcamera’s en trajectcontroles, meer specifiek over de roodlichtcamera’s op de N75 ter hoogte van Groot en Klein Homo (Boven op de Berg in Lanklaar).

Al in 2013 heeft het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem een aanvraag ingediend voor roodlichtcamera’s op de N75 ter hoogte van kilometerpunten 22.9 en 23.4. Op de provinciale verkeersveiligheidscommissie van 18 juni 2013 werd destijds hiervoor al unaniem gunstig advies verleend. Jaar na jaar werd deze aanvraag hernieuwd.

De minister antwoordde dat momenteel enkel nog bijkomende roodlichtcamera’s worden geïnstalleerd wanneer deze een nut hebben om ongevallen te voorkomen of de ernst te verminderen. De ongevalsgegevens op beide locaties in de vraag wijzen volgens de minister niet in die richting. Ik blijf bij de minister aandringen op de installatie van roodlichtcamera’s op die plaatsen, want beide kilometerpunten zijn oversteekplaatsen in de nabijheid van haltes van De Lijn en dagelijks steken veel schoolgaande kinderen deze 2x2 rijbaan over.

Bovendien werd en wordt meermaals vastgesteld dat de rode verkeerslichten worden genegeerd, wat uiteraard een bijzonder gevaarlijke situatie is.

Bijkomend liet de minister weten dat het investeringsbeleid in verkeershandhavingssystemen zich al enkele jaren concentreert op trajectcontrole. Het gaat zowel om de installatie van nieuwe trajectcontrolesystemen als het voorzien van deze functionaliteit bij het digitaliseren van bestaande radar snelheidscamera’s.

Op mijn vraag naar een overzicht van actuele werkingspercentages van de bestaande camera’s gaf de minister onderstaand overzicht.

Provincie

Werkingspercentage

Antwerpen

70,94 / 79,91%* op 320 / 224 flitspalen

Limburg

77,21% op 215 flitspalen

Oost-Vlaanderen

85,71% op 266 flitspalen

Vlaams-Brabant

87,73% op 277 flitspalen

West-Vlaanderen

82,55% op 211 flitspalen

Vlaanderen

80,54% / 83%* op 1289 / 1193 flitspalen


Mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief