Nieuws

30 juli 2016

Flitspalen in Vlaanderen

Vlaanderen telt niet minder dan 1400 flitspalen langs onze gewestwegen. Evenwel blijkt dat heel wat flitspalen niet werken. In Antwerpen en West-Vlaanderen zou 20% van de camera’s niet werken; In Limburg is dit zelfs al 27,4%, hetzij meer dan één op vier flitspalen die momenteel niet werken, zo blijkt uit een recent antwoord op mijn vraag nr. 1304 en 797 aan Minister voor Mobiliteit Ben Weyts.

Anderzijds blijkt uit het recent Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen dat het aantal verkeersdoden de afgelopen decennia opnieuw gestegen zijn tot het pijnlijke cijfer van 4OO verkeersdodenin 2014 en 390 in 2015. Er wordt dan ook gepleit voor een kordate handhaving, met meer controles via flitspalen en trajectcontrole. Tegelijk wordt aangegeven dat er extra middelen worden ingezet voor deze controles.

Ervaring leert echter dat de behandeling van een aanvraag voor flitspalen, vaak veel tijd in beslag neemt. Zo werd er voor de N75 ter hoogte van Groot en Nieuw Homo, reeds jaren geleden een aanvraag voor flitspalen (roodlicht en snelheidscontrole) ingediend, toch tot op heden zonder resultaat. De Vlaamse overheid maakt hiervoor jaarlijks een prioriteitenlijst op, op basis van een verkeersongevallen en slachtoffers; Het stadsbestuur heeft recent dan ook opnieuw een aanvraag ingediend voor deze locaties; Hopelijk wordt dit nu wel opgenomen in de prioriteitenlijst;

De Minister antwoordde dat de studie rond de prioriteitenlijst werd afgerond reden waarom ik andermaal hieromtrent een vraag indiende gezien het belang van verkeersveiligheid op onze wegen. Wordt vervolgd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief