Nieuws

20 november 2016

GAS-reglement geactualiseerd

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Tal van vormen van overlast kunnen beteugeld worden met dit reglement. Denk maar aan lawaaihinder, loslopende honden, hondenpoep, zwerfvuil, geurhinder, etc. Hiervoor werd een reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 juni 2014. De politie stelt de overtredingen vast waarna een ambtenaar van de stad een geldboete van max. 350 euro kan opleggen.

Recent werd het GAS- reglement van de stad Dilsen-Stokkem nog aangepast op diverse punten. Hier een kort overzicht:

  • Rattenbestrijding

Men mag geen voedsel achterlaten op openbaar of privaatdomein dat ongedierte kan aantrekken en men moet de medewerking verlenen aan de rattenvanger met het oog op bestrijding van ongedierte.

  • Vuurwerk

Er geldt een verbod op voetzoekers en ander knalvuurwerk. Feestvuurwerk mag enkel op nieuwjaarsnacht tussen 23u45 en 00u45; Bij feestvuurwerk op andere momenten is een voorafgaande machtiging van de burgemeester vereist;

  • Openbare veiligheid

Wanneer de openbare veiligheid en de vlotte doorgang van verkeer en voetgangers wordt belemmerd door overhangende takken of struiken worden de eigenaars verplicht hun perceel te onderhouden of takken te snoeien.

  • Bestrijden van overlast van onkruid en gewassen op braakliggende percelen

Onkruid op braakliggende of onbebouwde percelen is vaak een bron van ergernis; Bij klachten worden de eigenaars aangemaand hun perceel regelmatig te onderhouden op straffe van een geldboete;

  • Hygiëne in en rond woningen

Het verwaarlozen van de woonkwaliteit zowel in als rond de woning zorgt voor veel ergernis en draagt niet bij tot een mooi en verzorgd straatbeeld. Daarom werd er in het GAS-reglement toegevoegd dat het verboden is om de hygiëne in en rond de woning, bewoond of onbewoond, te laten verslechteren opdat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze hinder kan gevormd worden door penetrante geuren, visuele impact op de omgeving, het aantrekken van ongedierte of door elke andere omstandigheid die de gezondheid of de veiligheid van de buur of omwonenden in gevaar kan brengen.

Het aangepaste en volledige GAS-reglement vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief