Nieuws

12 december 2017

GAS-boete voortaan ook voor minderjarigen

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het GAS-boetereglement voorzien sancties voor openbare overlast waaronder vooral geluidsoverlast, sluikstorten, vuurwerk, loslopende dieren etc.

Het reglement werd ingevoerd in 2005 en reeds diverse keren aangepast. Bij de laatste aanpassing werd de regeling rond geluid vereenvoudigd en werd de toepassing op minderjarigen ingevoerd. De voltallige gemeenteraad keurde dit reglement goed.

Geluid

Geluidsoverlast door ontvang- of zendtoestellen (radio, geluidsinstallaties, luidsprekers,...) kan als hinderlijk worden ervaren. Daarom was het verboden om op openbare plaatsen het geluidsniveau van 45 dBA te overschrijden. In praktijk betekent dit dat men steeds een meettoestel ter beschikking moest hebben om de vaststellingen te doen. Praktisch gaf dit al eens problemen vandaar dat deze regeling werd aangepast en vereenvoudigd in die zin dat het geluidsniveau "geen overlast" mag bezorgen.

Minderjarigen

Recent kreeg het stadsbestuur steeds meer signalen van overlast veroorzaakt door minderjarigen, vooral pesterijen, geluidsoverlast en zwerfvuil. Ook het gebruik van knalbommetjes en vuurwerk door jongeren zorgt vaak voor hinder. Vandaar dat het reglement werd aangepast en vanaf nu ook van toepassing is op minderjarigen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Minderjarigen die overlast bezorgen zullen na ouderlijke bemiddeling een gasboete opgelegd krijgen van maximaal 175 euro of verplicht worden om 15u gemeenschapsdienst te verlenen. Ook de jeugdraad gaf hiervoor een positief advies.

Vuurwerk

De regels inzake gebruik van vuurwerk werden niet aangepast maar met de feestdagen voor de deur is het niet slecht deze nog in herinnering te brengen. Feestvuurwerk is enkel toegelaten op oudejaarsavond tussen 23u45 en 00u45. Daarbuiten kan het enkel mits voorafgaandelijke toestemming. Het afsteken van knalvuurwerk (voetzoekers, knal-en rookbussen) is ten alle tijde verboden.

We hopen uiteraard dat dit reglement zo weinig mogelijk moet toegepast worden en dat ook hier de rede zege viert en overlast vermeden wordt.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief