Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Geen boete voor de jagers!

Deel: LinkedIn

Lydia Peeters is absoluut gekant tegen een boete voor de jagers indien zij hun minimum afschotplan niet halen.

Wel vraagt ze om nog meer maatregelen (ecorasters, wilddetectie,…) om de verkeersveiligheid te verhogen. Overleg met de verzekeringssector moet bovendien leiden tot een betere regeling van allerlei schade veroorzaakt door de wilde zwijnen. Zij roepen tenslotte alle natuurverenigingen en terreinbeheerders op om ook hun gronden open te stellen voor jacht op everzwijnen. Natuurverenigingen moeten geresponsabiliseerd worden en als zij bejaging op evers niet toelaten, moeten zij de consequenties ervan dragen.