Nieuws

3 juli 2017

Geen financiële tegemoetkoming voor elektronisch stemmen

In 151 van de 308 Vlaamse gemeenten werd in 2014 opnieuw elektronisch gestemd. Deze gemeenten hadden namelijk sinds de lokale en provinciale verkiezingen van 2012 een nieuw elektronisch stemsysteem in bruikleen genomen van de Vlaamse overheid, via een raamcontract dat loopt tot en met 2027.

Deze 151 gemeenten vertegenwoordiger 58% en dus een meerderheid van de Vlaamse kiezers.

Tal van gemeenten kregen echter nog niet de kans om een elektronisch stemsysteem in bruikleen te krijgen. In de beleidsbrief van Minister Homans lezen we dat in 2017 alle nodige ICT-stappen ondernomen zouden worden om klaar te zijn voor performantere digitale gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Onder meer de ontwikkeling van nieuwe verkiezingssoftware, de optimalisatie van de software van de stemcomputers, de integratie van de verschillende ICT-verkiezingsprocessen, de hosting van de verkiezingssoftware en de upgrade van de resultatenwebsite staan op de to-do lijst dit jaar.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters vroeg de minister van Binnenlands Bestuur daarom naar een stand van zaken.

De minister gaf in haar antwoord aan dat de werkzaamheden inzake de software tegen begin 2018 afgerond zullen zijn, maar dat de Vlaamse overheid een uitbreiding van het digitaal stemsysteem niet voorziet voor 2018. Gemeentebesturen kunnen wel altijd instappen, maar moeten zelf voor de financiering zorgen. De federale wetgeving voorziet in de mogelijkheid voor een subsidie van 20%, maar dan moet de federale ministerraad wel haar goedkeuring verlenen.

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem, dat tot op heden nog alle verkiezingen via potlood en papier organiseerde, heeft alvast de eerste stappen ondernomen om in 2018 om te schakelen naar digitale verkiezingen. De gemeentelijke diensten onderzoeken momenteel nog of instappen in het elektronisch stemmen een haalbare kaart is, waarin alle pro’s en contra’s tegen mekaar worden afgewogen. Het feit dat het raamcontract al 5 jaar lopende is en er geen Vlaamse tegemoetkoming tegenover staat, maakt het financieel plaatje moeilijker, maar anderzijds bespaar je heel wat mankracht bij het tellen van de stemmen en zijn er tal van andere voordelen van elektronisch stemmen.

Via een budgetwijziging op de gemeenteraad van 12 juni 2017, werd er alvast een bedrag van 200.000 euro voorzien, moest het stadsbestuur op korte termijn beslissen om vanaf 2018 over te stappen naar elektronisch stemmen.

De vraag van Lydia en het antwoord van de minister vindt u door erop te klikken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief