Nieuws

3 oktober 2018

Globaal actieplan nodig om schade door evers te beperken

In de commissie leefmilieu van dinsdag 2 oktober kwam de everzwijnproblematiek dan ook opnieuw ter sprake.

Nefaste gevolgen voor verkeer, landbouw en runderen

Vlaams parlementslid Lydia Peeters volgt deze problematiek al jaren. “De everzwijnenpopulatie neemt alsmaar grotere proporties aan, vooral in Limburg en de Antwerpse Kempen. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien. Er is het gevaar voor verkeersongevallen bij overstekend wild, er is de schade aan landbouwgewassen, tuinen, sportvelden en privéterreinen, maar ook de bedreiging voor de verspreiding van ziektes bij runderen. Het is tijd voor een coördinatie in het totaalbeheer zodat men dit probleem proactief kan bestrijden”, zegt Peeters.

Eén van de knelpunten blijft dat eigenaars of verenigingen die geen bejaging toelaten het onmogelijk maken om de problematiek globaal aan te pakken, aldus minister Schauvliege. Dit moet verder bekeken worden. Momenteel heeft de jachtwetgeving te weinig hefbomen. Ook zijn er praktische moeilijkheden en moet men over voldoende mensen voor de bejaging beschikken. Indien we bepaalde terreinen niet kunnen betreden of bejagen, kunnen we eigenlijk niet tot een deftig beheer overgaan, aldus de minister.

Aanpassing wetgeving en vraag voor coördinatie totaalbeheer

Lydia Peeters vraagt daarom een eventuele aanpassing van de wetgeving en een coördinatie in het totaalbeheer zodat men dit proactief kan bestrijden. Anders zal het aantal problemen met de everzwijnenpopulatie alleen maar toenemen. Lydia Peeters hoopt dan ook dat er snel gevolg wordt gegeven aan een integrale aanpak. Het is in ieders belang dat er volop op wordt ingezet en dat nog meer wordt benadrukt dat de bejaagbaarheid maximaal mogelijk moet zijn, zowel voor de gezondheid, het inperken van de schade en het voorkomen van verkeersongevallen.

Actieplan om neuzen in dezelfde richting te krijgen

Minister Schauvliege heeft gezegd een overleg te plannen met de Gouverneurs en belooft snel een actieplan om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is belangrijk op verschillende terreinen te werken om de schade te beperken en om de veiligheid van de burgers te beschermen. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de opdracht gekregen om hier een topprioriteit van te maken. Lydia Peeters hoopt dat hier snel werk van wordt gemaakt.

Hierbij vindt u de link naar de bespreking in de commissie leefmilieu van 2 oktober 2018: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...

Tevens vindt u de verwijzingen naar een aantal eerdere vragen om uitleg van Lydia Peeters in verband met de everzwijnproblematiek.

Commissie leefmilieu, 7 november 2017

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...

Commissie leefmilieu, 9 mei 2017

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief