Nieuws

12 december 2016

Goedkeuring budget 2017 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Het resultaat op kasbasis voor 2017 bedraagt 12.474.460 euro. Wat betreft de exploitatie worden de inkomsten geraamd op 41.727.584 euro. De belangrijkste inkomsten halen we uit het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen onroerende voorheffing, de onderwijssubsidies en de grindopbrengsten. De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 38.057.632 euro. Hierin zitten onder meer de personeels- en werkingskosten en de overdrachten aan politie, brandweer, Limburg.net en OCMW. Ook de schulduitgaven zijn hier in begrepen en worden opnieuw afgebouwd met ruim 1,8 mio euro.

2017 wordt ook een belangrijk jaar voor wat investeringen aangaat. Er wordt aan uitgavenzijde een bedrag van 5.768.554 euro ingeschreven. Een deel van de investeringen die in 2017 zullen uitgevoerd worden, werd reeds ingeschreven in 2016 en wordt mee overgedragen. De belangrijkste investeringen zijn de weg- en infrastructuurwerken voor verkaveling Heilderveld, de aanleg van het centrumplein, de rioleringswerken in Boyen en Zandstraat, de aanleg van ontsluitingsweg Rotem, de 2de fase Nationaal Parklaan, de parking Terhills, aanleg Helliniplein en onderhoud wegen en fietspaden. Verder wordt ook opnieuw geïnvesteerd in tal van materialen en gebouwen van de verschillende stadsdiensten en onderwijsinstellingen. Aan investeringsontvangsten kunnen we een bedrag inschrijven van 7.306.170 euro inschrijven, waaronder subsidies, tussenkomsten van derden en een deel opbrengsten verkoop van bouwkavels.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief