Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

Goedkeuring Mestdecreet

Deel: LinkedIn

In de plenaire vergadering werd woensdag het Mestdecreet, gebaseerd op MAP V goedgekeurd; Open VLD diende dit voorstel van decreet mee in om zodoende te verhinderen dat tal van landbouwers geen derogatie zouden kunnen krijgen; Het is de Europese commissie die deze derogatie of afwijking van de bemestingsnormen kan goedkeuren mits het mestdecreet door het Parlement is gestemd; Het nieuwe decreet is een complex verhaal waarbij gewerkt wordt met Focusgebieden en Focusbedrijven. 

In de focusgebieden is de waterkwaliteit niet goed en dienen er maatregelen genomen aangaande de fosfor en stikstofhoeveelheden. Open VLD keurde het decreet mee goed maar legde wel de nadruk op de noodzaak van administratieve vereenvoudiging en een wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor de biobedrijven;