Nieuws

28 november 2018

Green Deal Bouwshift weer uitgesteld!

Op 20 november 2018 bespraken we in de Commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening de Beleidsbrief Omgeving 2018-2019 van minister Schauvliege. In de beleidsbrief geeft de minister een overzicht van wat zij het voorbije werkjaar heeft gerealiseerd en wat er op de planning staat voor het nieuwe werkjaar. Ik ondervroeg de minister o.a. over de Green Deal Bouwshift.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. De minister gaf immers in haar beleidsbrief aan dat ze nieuwe green deals aan het voorbereiden is over onder andere circulair bouwen, een bouwshift en duurzame stedelijke logistiek. In functie van de enorm veranderende leefstijlen wil men met de ’bouwshift’ in de toekomst ‘anders’ en ‘compacter’ gaan bouwen op plaatsen met een hoog voorzieningsniveau en goed openbaar vervoer.

Als antwoord op mijn schriftelijke vraag van 18 december 2017 gaf de minister aan dat zij op 14 december 2017 een eerste oproep voor Green Deals Bouwshift zou lanceren. Deze oproep zou gericht worden naar grote bouwfirma's, projectontwikkelaars, architectenorganisaties en lokale en bovenlokale besturen. En bij uitbreiding aan alle maatschappelijke actoren en organisaties die zich samen met de Vlaamse overheid in deze Green Deal Bouwshift actief willen engageren tot partnerschappen, experimenten, gemeenschappelijke projectontwikkeling en realisaties op het terrein.

Via mijn schriftelijke vraag van 16 februari 2018 gaf zij te kennen dat het lanceringsevent echter verschoven werd naar een later te bepalen datum, in afwachting van enkele voorstellen die werden uitgewerkt en die vervolgens voor de nodige inspiratie konden zorgen.

Ook nu gaf de minister weer aan dat de Green Deal Bouwshift nog altijd on hold staat. Aangezien de eerste stappen hieromtrent amper gezet zijn lijkt mij een landing in deze legislatuur moeilijk haalbaar. Ik vind het jammer dat de minister geen versnelling hoger schakelt in de zoektocht naar het bieden van samenhangende antwoorden op doelstellingen en uitdagingen rond ruimte én klimaat en zal blijven aandringen op een snelle realisatie van deze Green Deal.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief