Nieuws

25 april 2017

Groenonderhoud in de stad

Hier werd voorzien in heel wat extra materiaal en uitrusting. Gezien het verbod op gebruik van onkruidverdelgers werd geïnvesteerd in een warmwaterinstallatie voor de onkruidbestrijding.

Ook werd recent weer groen licht gegeven aan de aanwerving van 12 seizoensarbeiders, die voor de periode van april tot en met oktober mee zullen instaan voor het groenonderhoud.

Inzake groenonderhoud worden ook een aantal werken uitbesteed. Hiervoor werd een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het onderhoud van heel wat sites. De opdracht werd gegund aan de firma J & K Tuinaanleg, uit Herk-de-Stad voor een bestelbedrag van 40.458, 65 euro.

Deze opdracht behelst het maaien van ruim 400.000 m² grasmatten, het scheren van hagen, wieden en hakken van 51.000 m² grond tussen hagen en heesters, snoeien van 8.320 m² heesters, het afranden van 15.275 lm, het bosmaaien van 41.600 m² en het onkruid vrijhouden van de atletiekpiste in Elen (18.000 m²)

Daarnaast werd voor een bedrag van 32.567,97 euro het maaien van bermen gegund aan de firma Leonard uit Tongeren. Deze werken omvatten twee maaibeurten met ruiming van het maaisel over een oppervlakte van 328.585,10 m² en het handmatig voormaaien rond obstakels voor 3.365 stuks.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief