Nieuws

4 juli 2017

Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Rotem centrum

Het RUP Centrumplein Rotem heeft een aantal belangrijke doelstellingen inzake ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van deelgemeente Rotem.

Eén van de doelstellingen van het GRUP is een kernversterkende invulling mogelijk maken binnen het centrumgebied van Rotem, aansluitend aan het bestaande gemeenteplein. Tevens wilt het stadsbestuur via dit ruimtelijke uitvoeringsplan een aantal openbare functies in het centrum, zoals de basisschool, de sporthal, het parochiecentrum en de chirolokalen bestendigen in hun functie in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

Om de open ruimte ten zuiden van het centrum van Rotem te verankeren, voorziet dit GRUP ook een omzetting van een gedeelte woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied.

Burgemeester Lydia Peeters: "Na de voorlopige vaststelling van het GRUP door de gemeenteraad moet het college van burgemeester en schepenen het GRUP onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen waarbij alle betrokkenen de nodige inspraak hebben. Dat openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 17 juli 2017 tot en met 14 september 2017. Daarna kan worden overgegaan tot een definitieve vaststelling."


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief