Nieuws

24 augustus 2017

Vragen bij handleiding die omzendbrief over bouwgrond moet verduidelijken

Zo is er sprake van stedelijke gebieden, geselecteerde kernen, woonconcentraties en bedrijventerreinen, bebouwd gebied. Al de rest is onbebouwd gebied. Zelfs bedrijventerreinen die vroeger zonevreemd waren, horen bij dat onbebouwd gebied. Ook als er al gebouwen staan, kan een gebied 'onbebouwd' zijn. De omzendbrief is trouwens meteen van kracht, gemeenten moeten zich daar bij het uitreiken van vergunningen ook aan houden.

“Wie wil bouwen in onbebouwd gebied moet een behoefte- en een voorzieningenstudie opmaken, wat dat ook betekent. Zo moet je bewijzen dat er voor je gebouw geen plaats is in onbebouwd gebied. Dat staat tenminste in de omzendbrief.”

Schauvliege heeft intussen uitgelegd dat die studies alleen nodig zijn voor natuur- of landbouwgebieden, en dat wat nu bouwgrond is ook bouwgrond blijft. “Vreemd, want wie bouwt er nu in natuurgebied?”, vraagt Peeters zich af. “In elk geval zat VVSG zelf met vragen en hebben zij ook om uitleg gevraagd. Ik verneem nu van hen dat er een handleiding komt. Dat bewijst toch dat er onduidelijkheid is.”

Handleiding

Zelf spreekt het kabinet van Schauvliege over een 'dynamische handleiding'. “Op de website van het departement Omgeving komen er dan ook concrete voorbeelden die permanent geactualiseerd worden”, is de uitleg. “In september is er ook overleg met de sector en met de auteur.” Stijn Verbist, professor Rechtsbescherming tegen de overheid van de UHasselt en specialist ruimtelijke ordening, is verrast. “Die omzendbrief was er al gekomen om interpretatie te geven aan een decreet, namelijk de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Maar eigenlijk lijkt deze omzendbrief al een voorschot te nemen op een wijziging van dat decreet die nog niet is goedgekeurd, de zogenaamde Codex-trein. Alleen het Vlaams Parlement is bevoegd om de VCRO te wijzigen. Als je eerst komt met een zeer verregaande omzendbrief en er dan later een handleiding bij voorziet, dan geef je niet echt een zeer professionele indruk. Een handleiding kan volgens mij de fundamentele problemen van de omzendbrief ook niet oplossen.”

Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw overlegt in september met de minister. “Wij vragen alleen maar rechtszekerheid voor eigenaars van bouwgrond”, zegt Marc Dillen. “We begrijpen dat het beleid meer wil inzetten op verdichtingsprojecten in steden, maar die vragen tijd. Daar heb je minstens 12 jaar voor nodig. Je zit met verschillende eigenaars, je moet mobiliteitsstudies uitvoeren, een draagvlak zoeken bij de buurt,… Intussen mag je geen schaarste creëren.”

[HBVL, 24 augustus 2017]

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief