Nieuws

24 augustus 2018

Meer nieuws over de werken in Dilsen-centrum

Op maandag 27 augustus worden door de firma Wegenbouw Martin werken uitgevoerd in de Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt met het ter Motten plein en in de Europlaan. Het gaat om het uitfrezen en asfalteren van weg en fietspaden. De werken zullen normaal 3 à 5 dagen in beslag nemen.

Er is dan ook een tijdelijke wegomleiding ingevoerd. Vanaf dinsdag 28 augustus is de Europalaan onderbroken voor autoverkeer vanaf parking AC tot aan de kerk. Inrijden via de Rijksweg blijft mogelijk is mogelijk. Er wordt omleiding voorzien via het plein, Schoolstraat, Vlessersweg richting Europalaan.De parking Administratief Centrum blijft toegankelijk.

Ook volgen nog een aantal klein ingrepen aan het fietspad op de Europalaan en worden nog paaltjes en fietsrekken geplaatst.

Aan de scholen in het centrum werd een info-flyer bedeeld in verband met de gewijzigde verkeerssituatie; In deze flyer wordt alles verduidelijkt en aangegeven hoe de verkeersafwikkleing verloopt. Belangrijk hierbij is dat het plein Ter Motten wordt afgebakend als een woonerf. Hierdoor wordt de snelheid op dit plein terug gebracht naar 20km/u waardoor de veiligheid van de schoolgaande kinderen / voetgangers / fietsers verhoogd wordt. Parkeren is enkel toegestaan op de voorziene aangeduide parkeerplaatsen.

We hopen op die manier het schooljaar veilig te kunnen starten op 3/9.

De info-flyer vindt u hier :

info-flyer.pdf

Het parkeeroverzicht vindt u hier :

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief