Nieuws

8 juni 2016

Herbestemming landbouwgebieden

Recent werd in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn gedebatteerd over de ruimte voor landbouw. Een aantal collega’s stelden onomwonden dat “vertuining” (proces waarbij de oppervlakte tuin toeneemt) en “verpaarding”(het proces waarbij het grondgebruik verandert van landbouwproductie naar paardenhouderij)” in belangrijke mate verantwoordelijk zouden zijn voor de afname van ons landbouwareaal.

Zelf ben ik van oordeel dat “vertuining” en “verpaarding“ niet als een negatief fenomeen moet beschouwd worden. Hoevetoerisme, paardenweides of vertuining betekenen een meerwaarde en ik ben alleszins van oordeel dat niet elk agrarisch gebied bij herbestemming dient omgezet naar natuurgebied; Hierbij wil ik nog meegeven dat er tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 in totaal 380 hectare landbouw – of agrarisch gebied werd omgezet naar natuurgebied ( bos, natuur en reservaat).

In het dicht bebouwde Vlaanderen hebben we nood aan open ruimte, dat zal iedereen beamen. Maar dat mag niet betekenen dat de herbestemmingsmogelijkheden van voormalige landbouwgebieden onmogelijk worden gemaakt. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Ik zal er over blijven waken dat onze open ruimte, open ruimte blijft maar dan wel met inachtneming van de ruimtebalans.”

Het volledige verslag van de commissie vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief