Nieuws

25 augustus 2018

Herinrichting Helliniplein Elen

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Infrax rond het Rioleringsproject Zandstraat in Elen werd studiebureau Antea aangesteld om een ontwerp op te maken. Ook de herinrichting en aanleg van nutsvoorzieningen van het Helliniplein is mee opgenomen in dit dossier.

Op het schepencollege van 24 augustus kon het project Helliniplein gegund worden aannemer VBG.

De aannemer zal op maandag 10/09/2018 starten met de opbraak, het aanleggen van riolering, funderingen en borduren. De klinkerwerken worden aansluitend gelegd door de mensen van de stedelijke werkplaatsen.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 149.046 euro, waarvan 84.126 euro ten laste van de stad en het resterend deel ten laste van stad en Infrax, te financieren met trekkingsrechten.

Het rioleringsproject Zandstraat-Reuzelaar-Keizerskamp-Kromstraat werd in overleg met VMM, Infrax en de stad helaas stop gezet wegens veel te hoge offertes in de aanbestedingsprocedure. Deze procedure zal weldra heropgestart worden.

Het inrichtingsplan van het Helliniplein ziet u hieronder. Er wordt voorzien in groenaanleg, zitbanken en parkeerplaatsen. Ook wordt voorzien in extra openbare verlichting en publieke wifi.Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief