Nieuws

11 april 2018

Herinrichting Hoogbaan

De Hoogbaan in Rotem is een belangrijke fietsverbinding voor schoolgaande jeugd. Evenwel zit er ook heel wat sluikverkeer op. Vele mensen willen de verkeerslichten en /of de drukke N78 mijden en rijden via de Hoogbaan richting Dilsen; Bovendien worden er vaak hoge snelheden ontwikkeld.

Na een aantal proefopstellingen en evaluaties heeft het stadsbestuur recent beslist om nieuwe aangepaste verkeersremmers te plaatsen in de Hoogbaan. De fietssuggestiestrook wordt rechtgetrokken en tussen de verkeersremmers en de fietsstroken wordt een afscherming voorzien (paaltje en/of stootband / biggenrug) waardoor het afremmend effect verhoogd zal worden. Momenteel worden er een 10-tal verkeersremmers geplaatst.

Inmiddels heeft er ook een overleg plaatsgehad met het AWV. Lydia Peeters pleitte op dit overleg om op de Rijksweg voor het verkeer komende van Maaseik optimaal een 2x2 rijrichting in te voeren en dit tot in Dilsen-centrum. De voormalige vrije busbaan voor de verkeerslichten zorgt nog steeds voor verwarring bij vele weggebruikers. Ook het feit dat er maar 1 rijbaan is in elke rijrichting en de regeling van de verkeerslichten zorgt voor vertragingen op de N78 met mijdgedrag tot gevolg..

"Ik ben blij dat de mensen van het Agentschap Wegen en verkeer die verantwoordelijk zijn voor de Rijksweg n78 op het overleg wel oor hadden voor onze argumenten en dat zij dit verder wilden onderzoeken. Binnenkort is er een nieuw overleg ingepland. Hopelijk met positief resultaat" besluit Lydia PeetersMeer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief