Nieuws

8 januari 2015

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Vlaanderen telt vandaag 250 windmolens en 230.000 fotovoltaiïsche installates; Zo'n 5,5 % van ons totaal energieverbruik bestaat uit hernieuwbare energie. Tegen 2020 zou dat 10,5 % moeten zijn. Het aandeel van windenergie behelstslecht 1,3%in de Vlaamse electriciteitsproductie.

Maar inzake windenergie is er in Vlaanderen nog heel wat mogelijk; Alleen al in Limburg zou er ruimte zijn voor 200 extra windturbines. Probleem blijft evenwel de adiministratieve rompslomp en de talrijke bijkomenden voorwaarde en procedures

Uit een recente schriftelijke vraag blijkt bovendien dat de bouw van windmolens geen gelijke tred te houden met het aantal vergunningen, zowel stedenbouwkundige als milieuvergunningen, die de afgelopen jaren werden en nog steeds worden afgeleverd.

Hier vindt u het overzicht van de vergunningen afgeleverd in de periode 2013-2014 (SV nr 189 )

Lang niet al deze vergunningen betekenen dat ook effectief wordt overgegaan tot bouw van windturbines.

Bovendien zijn ook nog heel wat procedures hangende voor de raad voor vergunningenbetwistingen: Voor de periode 2012-2014 zijn er 43dossier aanhanging gemaakt voorde raad voor vergunningenbetwistingen inzake de afgeleverde stedebouwkundige vergunningen.

Verder zijn er ook nog 20 dossier lopende voor de Raad van State aan gaande de milieuvergunningen voor de exploitatie van dewindturbines.

In Dilsen-Stokkem zijn reeds sedert 2010 vergunningprocedures opgestart voor de bouw van windturbines op het bedrijventerrein in Rotem. Thans zijn er een zestal definitief vergund.

Weldra zal zal de firma Storm starten met de bouw van 2 windturbines in Rotem. Wellicht zullen deze midden 2015 operationeel kunnen zijn. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief