Nieuws

12 december 2017

​Het digitale omgevingsloket baart zorgen

Inwerkingtreding

De digitale omgevingsvergunning werd ingevoerd bij decreet van juni 2014. De inwerkingtreding werd -via het uitvoeringsbesluit van december 2015-, bepaald op 27 februari 2017.Een eerste spoeddecreet zorgden voor een uitstel tot 1 juni 2017 voor lokale besturen die dit wensten. Slechts enkele lokale besturen (Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden), de provincies en het Vlaams gewest stapten over naar het Omgevingsloket nadat werd gegarandeerd dat het systeem zou werken.

Problemen, buggs en tal van haperingen zorgden, na een advies van de administratie, voor een tweede spoeddecreet met uitstel tot 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

Of dit geheel probleemloos zal gaan is nog maar de vraag…

Een performant omgevingsloket

Initieel werd verzekerd dat het digitaal omgevingsloket per 23 februari 2017 voldoende uitgewerkt en performant zou zijn. Dit bleek evenwel niet het geval. Vele kinderziektes en buggs in het systeem verhinderden een goede werking.Momenteel zijn er nog steeds vele knelpunten en onvolkomenheden in het systeem en moet na ingeving van een digitaal dossier, veel manueel gecheckt en rechtgezet worden. Dit betekent uiteraard extra werklast en vele foutmeldingen. Sinds 27 februari zijn er intussen 13 releases uitgevoerd en ook dit jaar worden nog 2 gepland, zo blijkt uit het antwoord van de Minister op mijn vraag nr. 80. Daar waar eerder werd toegezegd om aanpassingen aan het systeem maximaal in het weekend of buiten kantooruren in te plannen, volgde vorige week weer een aankondiging dat er een grote technische aanpassing zal gebeuren op dinsdag 12 december vanaf 8u. Het omgevingsloket zal die dag dan ook vanaf 8u onbereikbaar zijn tot in de late namiddag. Wie het loket wil consulteren of een omgevingsvergunning wil indienen, zal moeten wachten. Hopelijk brengt deze aanpassing eindelijk soelaas, maar dat zal andermaal de tijd moeten uitwijzen.


Uitstel voor socio- economische en natuurvergunningen

Initieel was voorzien dat ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning of vergunning voor vegetatiewijziging zou opgenomen worden in de omgevingsvergunning. Gezien recent bleek dat de uitvoeringsbesluiten hiervoor nog niet klaar zijn, wordt dit uitgesteld naar een latere, door de Vlaamse regering te bepalen datum.


Veel geld voor digitaal omgevingsloket.

Sedert de start van de ontwikkeling van het digitaal Omgevingsloket werd reeds een bedrag van 4,7 miljoen euro uitgegeven voor het digitaal omgevingsloket, zo blijkt uit een antwoord op mijn vraag nr. 838 aan Minister Schauvliege. Voor 2018 wordt een bijkomend bedrag voorzien van 2,6 mio euro zo blijkt uit mijn vraag nr. 80 dd. 29.11.2017. Waarvoor deze middelen exact worden aangewend is nog niet duidelijk.

Benieuwd of het digitaal systeem per 1 januari 2018 vlot zal werken, zowel voor architecten en studiebureaus als voor alle lokale en provinciale ambtenaren. Ook het VVSG uitte recent nog haar bezorgdheid en pleit voor extra energie in ondersteuning en communicatie.

Ook het stadsbestuur maakte opnieuw haar bekommernissen over aan het departement Omgeving en dringt aan op een inhaalbeweging in de aanpassingen van het digitaal systeem, dit voor eigen lokale werking maar ook met het oog op de instap van de ruim 300 gemeenten per 1 januari.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief