Nieuws

26 februari 2015

Het GRUP Noord-Zuid

Lydia Peeters is blij dat de Vlaamse Regering op 6/2/15 een beslissing heeft genomen tot principiële goedkeuring van het GRUP Noord-Zuid. Het dossier gaat nu naar de Raad van State en hopelijk volgt nadien een snelle goedkeuring.

In de Commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van 24/2 laatstleden werden hieromtrent nog enkele vragen gesteld. Meer in het bijzonder gingen er bij de oppositiepartijen SPA en Groen stemmen op dat een aantal instanties een "voorkeursbehandeling" zouden moeten krijgen. Tot groot ongenoegen van Vlaams Parlementslid Lydia Peeters.

“Waarom moeten zogenaamde ‘belangengroepen’, die vanaf dag één aankondigen dat zij zich zullen verzetten tegen de nieuwe plannen en het GRUP Noord-Zuid, meer aandacht krijgen dan andere belanghebbenden of stakeholders?” vraagt zij zich terecht af. De Noord-Zuidverbinding moet er komen: verkeersveiligheid woonkwaliteit, economische belangen en rechtszekerheid zijn een aantal die hier van doorslaggevend belang zijn. In antwoord op de vraag van sommige natuurverenigingen "Economie boven natuur in habitatgebieden?” met specifiek de verwijzing naar Nood Zuid, Grup Essers, Closing the Circle en zandontginning, zeg ik volmondig “ja”! Voor meer informatie, klik hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief