Nieuws

14 maart 2018

IHD-PAS: Schauvliege betaalde nog maar 174.006 euro uit aan rode landbouwbedrijven”

9 rode landbouwbedrijven hebben een aanvraag ingediend voor flankerende maatregelen in het kader van IHD-PAS. Vier van hen aanvaardden het voorstel van de VLM. In totaal werd nog maar 174.006 euro uitbetaald aan rode bedrijven. Aan oranje landbouwbedrijven werd nog helemaal niets uitbetaald. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Landbouw op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters. “In totaal zijn er nog 52 rode en 540 oranje landbouwbedrijven in Vlaanderen. Onder hen ook zes bio-bedrijven”, zegt Lydia Peeters

De vorige Vlaamse regering besliste op 23 april 2014 om een beleid te ontwikkelen dat economie en ecologie moest verzoenen op het vlak van stikstofdepositie. Dat leidde tot de invoering van een Pragmatische aanpak Stikstof voor bedrijven in de buurt van een SBZ (speciale natuurbeschermingszone) of een Natura 2000­gebied. Dit alles met het oog op het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

In het najaar 2014 ontstond er heel wat commotie nadat alle landbouwbedrijven een brief kregen waarin werd aangegeven of een bedrijf een code groen, oranje of rood zou krijgen. Bedrijven met de groene code leveren geen of geen betekenisvolle impact betreffende stikstofdepositie (kritische drempel < 3%), de oranje bedrijven hebben een kleine tot grote impact (>3% en >50%) en de rode hebben een zeer grote impact. (kritische drempel >50%). Grosso modo waren er een 20.000-tal groene bedrijven, een 1200-tal oranje bedrijven en 135 rode. Daarnaast kreeg een 400-tal bedrijven de code blauw omdat men daar over onvoldoende info beschikte om al een indicatie te geven.

52 rode en 540 oranje bedrijven

Na een aanpassing van de zoekzones rond de instandhoudingsgebieden reduceerde het aantal rode bedrijven van 135 naar 52 en de oranje van 1429 naar 540. De indeling per provincie doet zich voor als volgt :

Categorie/

Impactscore

Antwerpen

Limburg

Oost-

Vlaanderen

Vlaams-

Brabant

West-

Vlaanderen

Totaal

rood

15

14

6

9

8

52

oranje

127

126

110

59

118

540

Ook 6 bio-bedrijven hebben code rood of oranje

“Ook biologische landbouwbedrijven kunnen een code rood of oranje krijgen”, zegt Lydia Peeters. “Er zijn momenteel 1 rood landbouwbedrijf en 5 oranje landbouwbedrijven gekend die hectaresteun voor biologische productie aanvragen. Het rood landbouwbedrijf is gevestigd in de provincie Antwerpen. Drie oranje landbouwbedrijven zijn gevestigd in de provincie Limburg, 1 in de provincie Antwerpen en 1 in Vlaams-Brabant.”

Op 30 januari 2015 heeft de Vlaamse Regering de inrichtingsnota goedgekeurd voor een herstructureringsprogramma voor de rode bedrijven. Vanaf 1 juli 2017 werd dit herstructureringsprogramma uitgebreid naar bedrijven met code oranje, met toevoeging van een verplicht bedrijfsadvies.

9 aanvragen van rode bedrijven, 4 aanvaardden voorstel

In antwoord op mijn schriftelijke vraag gaf Minister Schauvliege aan dat er momenteel 9 aanvragen werden ingediend door rode landbouwbedrijven voor een flankerende maatregel. Zij kregen een voorstel van de VLM, een voorstel dat door 4 bedrijven werd aanvaard. Aan vergoedingen werd tot op heden een bedrag van 174.006 euro uitbetaald aan rode bedrijven. Het gaat hier om een reconversie van een bedrijf van 24 HA in West-Vlaanderen.

In Limburg kreeg nog geen enkel bedrijf een flankerende maatregel of vergoeding. Er is wel 12ha96 beschikbaar aan ruilgronden.

Er werden nog geen vergoedingen toegekend voor bedrijfsreconversie aan oranje landbouwbedrijven.

In de commissie van 13 maart polste Lydia Peeters nog naar de stand van zaken van de management plannen die zouden opgemaakt worden en verwacht worden tegen medio 2018. Minister Schauvliege antwoordde dat de timing wellicht niet zal gehaald worden voor alle managementplannen. Men kan zich dan ook de vaag tellen of de commotie eind 2014 wel nodig is geweest gezien het dossier zo traag voor uit gaat; Het versalghieromtretn leest u hier : https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1238072#

Sv 260 plus bijlage

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief