Nieuws

14 juni 2016

Jaarrekening 2015 goedgekeurd

Op de gemeenteraad van 13 juni werd de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Het resultaat op kasbasis of het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt 11.801.106 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 2.125.782 hetgeen betekent dat de stad zeker nog de mogelijkheid heeft om extra te investeren in de toekomst;

Belangrijk om te melden is ook dat de schuld gestaag wordt afgebouwd en er geen nieuwe schulden meer werden aangegaan/ daar waar in 2014 de schuld nog 18,172.028 bedroeg werd deze in 2015 verlaagd tot 16.118.880 euro.

Verder werd er in 2015 voor een bedrag van 7.508.051 geïnvesteerd, waarvan 4,7 mio in onderwijs (oa. Stebo) en 2,7 onder de rubriek 'mens en ruimte' (wegen, infrastructuur ea). In exploitatie werd en bedrag van 36.265.998 uitgegeven (personeel,OCMW, politie, ea) en kwam een bedrag van 39.705.606 binnen (oa. gemeentefonds, subsidies en belastingsopbrengsten).

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief