Nieuws

21 januari 2016

Aanpassing van de jachtwetgeving

Via mijn schriftelijke vraag nr. 131 van 18/11/2015 aan minister Schauvliege peilde ik naar de praktische uitwerking van de jachtplannen via een digitaal platform. De Raad van State had op basis van klachten van Hubertusvereniging Vlaanderen en Vogelbescherming Vlaanderen twee belangrijke bepalingen in de jachtwetgeving nl de jachtopeningstijden voor bijzondere bejaging en de basisbepalingen voor schriftelijke bewijsvoering van jachtrechten vernietigd. Mijn vraag naar de timing voor het herstel van deze arresten was dan ook een voor de hand liggende tweede vraag.

De minister gaf aan dat zij de opdracht heeft gegeven om de nodige aanpassingen voor te bereiden met betrekking tot de schriftelijke bewijsvoering van jachtrechten en dat het haar bedoeling is om in 2016 een ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse regering.

Voor wat betreft de jachtplannen geeft zij aan dat de jachtplannen een bevoegdheid zijn van de arrondissementscommissarissen. Deze laatste verstrekt informatie over o.a. wie er op een bepaald perceel jaagt. Zij moeten de goedgekeurde digitale plannen overmaken aan het Agentschap Natuur en Bos, die deze plannen dan op een digitaal platform zal plaatsen. Het halen van de vooropgestelde timing is dus afhankelijk van het beschikbaar stellen van de goedgekeurde digitale plannen door de arrondissementscommissarissen. Meer informatie vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief