Nieuws

30 maart 2017

Jachtplannen vanaf juli door iedereen digitaal raadpleegbaar

Wat de jachtplannen betreft, weten we dat sinds het Jachtvoorwaardenbesluit van 2014 enerzijds de arrondissementscommissarissen de opdracht hebben om de jachtplannen op te maken, en dat anderzijds het Agentschap voor Natuur en Bos ervoor zal zorgen dat deze jachtplannen digitaal ontsloten worden, zodat ze door iedereen kunnen worden geconsulteerd.

Lydia Peeters: "In de kranten hebben we ook de reacties gelezen van de Hubertus Vereniging Vlaanderen, die de uitspraken van Vogelbescherming Vlaanderen nuanceert en duidelijk aangeeft waarom een aantal kaarten nog niet digitaal ontsloten zijn. Dat is te wijten aan enerzijds de eigendomsovergangen, en anderzijds aan de wijziging van aanpak, in die zin dat percelen die kleiner zijn dan 1 hectare vroeger niet uitgetekend dienden te worden en vandaag wel.

Lydia Peeters vroeg in de plenaire vergadering van 29 maart aan de minister welke middelen ze ter beschikking zal stellen of welke maatregelen ze zal treffen om ervoor te zorgen dat de jachtplannen zo snel mogelijk digitaal ontsloten zijn?

De minister kon meedelen dat vanaf juli 2017 al die jachtplannen digitaal door iedereen, door elke burger, raadpleegbaar zijn. Daarin zal je ook kunnen nakijken of je perceel op een jachtplan staat. Als je daarvoor dan geen toelating hebt gegeven, kun je heel eenvoudig een berichtje sturen naar de arrondissementscommissaris en dan wordt je perceel daaruit gehaald. Het kan nadien ook niet meer worden teruggeplaatst, want daarvoor moet er een schriftelijke toelating zijn. Het is, aldus de minister, heel belangrijk dat we die stap zetten, want het gaat over een erfenis die we uit het verleden, toen het allemaal manueel en niet altijd even efficiënt gebeurde, hebben meegenomen. Via de digitalisering zouden we die fouten eruit kunnen halen. De minister zal tevens heel binnenkort alle arrondissementscommissarissen en alle betrokken partijen rond de tafel zetten en bij zich roepen om samen naar oplossingen te zoeken.

Lydia Peeters is blij te horen dat er in juli een volledig overzicht zal zijn van de digitale jachtplannen. "Namens de jachtsector wil ik zeker meegeven dat zij mee vragende partij zijn voor een grotere transparantie, in tegenstelling tot wat Vogelbescherming Vlaanderen misschien laat uitschijnen. Ik denk dat dat zeker mag worden benadrukt. Verder hebben we het in de commissie al meermaals gehad over de workload voor de arrondissementscommissarissen. Maar hoe dan ook ben ik blij te horen dat de jachtplannen in juli digitaal ter beschikking zullen zijn", besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief