Nieuws

13 juni 2018

Ook toekomst voor dorpen en niet iedereen verplicht naar de stad…

Ook in de provincie Antwerpen is het klaarblijkelijk niet anders. Reden waarom de gedeputeerde van de provincie Antwerpen een initiatief heeft ondernomen om plattelandsdorpen nieuw leven in te blazen en jongeren aan te moedigen om naar deze dorpen te trekken… Niet tot ieders voldoening, zo lezen we in enkel persartikels.Zo verkondigde de Vlaamse Bouwmeester eerder en meermaals ongenuanceerd dat iedereen naar de stad moet. Dit keer gaf de bouwmeester te kennen dat er in de toekomst slechts drie niveaus zijn die overlevingskansen hebben, nl. grootsteden, kleine steden en grote dorpen… Kleine dorpen zouden gedoemd zijn. (https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/het-...)

Vandaar dat we graag van Minister Schauvliege wilden weten hoe zij reageert op dit initiatief van de provincie Antwerpen en de reacties van de Vlaamse Bouwmeester hierop.

Minister Schauvliege gaf aan dat zij het project van de provincie Antwerpen gunstig genegen is en dat er ook in de toekomst naast steden ook in dorpen ontwikkelingskansen moeten zijn.

Toch blijft Lydia bezorgd over de koppeling die de minister maakt tussen ontwikkelingskansen enerzijds en de knooppuntwaarde en voorzieningenaanbod anderzijds zoals in kaart gebracht door het VITO in een studie van 2016. Deze studie (https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Ond...) geeft aan waar ontwikkelingskansen zouden zijn en dat is duidelijk enkel in de Vlaamse ruit als men zich enkel beperkt tot openbaar vervoer aanbod en voorzieningen.

Lydia is ervan overtuigd dat deze VITO kaart te beperkt is, enkel rekening houdt met investeringen van de NMBS in het verleden en geen rekening houdt met de huidige technologische vooruitgang en grensoverschrijdende voorzieningen. (Zie hieromtrent verslag commissie 24 april: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...).

Ze dringt dan ook aan op een actualisatie van de studie van VITO zoals door VITO overigens zelf gesuggereerd in de slotconclusies van haar studie.

Wat de uitspraken van de Vlaamse bouwmeester betreft was Lydia verheugd dat Minister Schauvliege, die in het verleden steeds de bouwmeester verdedigde, nu meer nuance aan de dag legde en het volgende aangaf: “De Vlaamse bouwmeester gaat er soms over in wat hij zegt. Het is de taak van de bouwmeester om iedereen eens wakker te schudden en straffe taal te verkopen. Maar hoe het vaak wordt vertaald, daar ben ik het niet mee eens

Lydia Peeters gaf duidelijk aan dat haar fractie de straffe uitspraken van de Vlaamse bouwmeester niet kan smaken: “We weten allemaal dat hij er niet de meest liberale gedachten op na houdt", zei Lydia Peeters. "Hij hanteert vaak een dwingend taalgebruik en stigmatiseert daarmee mensen. We weten allemaal dat wonen op het platteland iets betaalbaarder is dan in de stad. Er moet een vrije keuze van woonst blijven. Iedereen verplicht naar de stad sturen, dat is niet onze visie."

In de marge van haar tussenkomst gaf Lydia ook aan dat ze erop vertrouwt dat de Vlaamse regering zal komen tot een goed uitgebalanceerd Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waarin met kennis van zaken de juiste krijtlijnen worden uitgezet voor de ruimtelijke ontwikkeling van de komende jaren. Een goed uitgewerkte planschaderegeling en dus een correcte vergoeding voor de eigenaars, maken hier een onmisbaar onderdeel van uit.

Het instrumentendecreet wacht al enkele maanden op groen licht, maar minister Schauvliege gaf aan het ontwerp van instrumentendecreet nog voor het zomerreces te willen laten goedkeuren door de Vlaamse regering.

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 12 juni: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief