Nieuws

17 juni 2018

Kindvriendelijke stad, kansrijke stad!

Het afgelopen jaar werd er een traject doorlopen met diverse onderdelen. Er werd een uitgebreide omgevingsanalyse gemaakt waarbij in kaart werd gebracht welke aspecten van het beleid reeds een kindgerichte insteek hadden, en waar dit nog beter kon of ontbrak. Meer dan 500 kinderen en jongeren in Dilsen-Stokkem, maar ook andere partners, werden nauw betrokken door middel van enquêtes, gesprekken en diepte-interviews. Zowel bij de stedelijke diensten als bij het bestuur zelf was het van belang om een groot draagvlak rond kindvriendelijkheid te creëren en kinderrechten hoog op de agenda te plaatsen.

Jammer genoeg werd het label nog niet toegekend, omdat de jury onder meer vond dat er wat onzekerheid bestond over het kindvriendelijk beleid op langere termijn. Schepen Sofie Vandeweerd reageert verbaasd: “Het label loopt inderdaad zes jaar lang, tot en met 2023, maar met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur was het niet aan ons om keuzes te gaan maken voor na 2019. Samen met alle betrokken diensten hebben we ons dan ook bewust gefocust op concrete acties en initiatieven rond kindvriendelijkheid in 2018 en 2019, die overigens zeer enthousiast onthaald werden. Bovendien gaf de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem unaniem goedkeuring aan het doorlopen traject en de uitdagingen waar we voor staan.

We zullen hoe dan ook de stuurgroep ‘kindvriendelijk Dilsen-Stokkem’ bestendigen in onze stedelijke werking, om op die manier structureel in te zetten op een beleid dat oog heeft voor wat er leeft bij kinderen en jongeren. Dat is voor ons erg belangrijk naar de toekomst toe, aangezien we ervan overtuigd zijn dat een kindvriendelijke stad ook een kansrijke stad is. Alle verzamelde input zal ook gebruikt kunnen worden voor de opmaak van het volgende meerjarenplan, waarin kindvriendelijkheid ongetwijfeld hoog op de agenda zal staan. Onze inspanningen zijn dus zeker niet voor niets geweest”, aldus nog een positief ingestelde schepen Vandeweerd. “Ik ben zeer trots op ons team van de afdeling WVC dat zich volop heeft ingezet voor dit traject. Zij verdienen voor mij sowieso het label. En met de zomer en tal van activiteiten voor kinderen en jongeren voor de deur, gaan we volop verder op de ingeslagen weg van kindvriendelijkheid!

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief