Nieuws

5 februari 2018

Inventaris risicogronden wordt gekoppeld aan databank omgevingsvergunningen

Elke gemeente moet een inventaris opmaken en beheren van alle risicogronden op haar grondgebied. Ernstig verontreinigde gronden moeten immers tijdig worden opgespoord en aangepakt. De laatste jaren is de kwaliteit en uitwisselbaarheid van gegevens alvast sterk verbeterd door de inspanningen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de lokale besturen.

Uitwisseling gegevens via webloket

Uit het antwoord van minister Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Lydia Peeters, blijkt dat inmiddels 306 gemeenten informatie over risicogronden binnen hun gemeentegrenzen hebben uitgewisseld met de OVAM. In totaal wisselen al 191 gemeenten de inventaris van risicogronden volledig uit via het webloket. De andere gemeenten krijgen het advies hun deel van het werk zo snel mogelijk af te ronden.

De komst van de omgevingsvergunning

De inventaris van risicogronden bestaat uit milieuvergunningsbeslissingen. Op dit moment is er echter nog geen databank met alle milieuvergunningen, ondanks de inspanningen die de gemeenten leveren in de milieuconvenanten sinds 1997.

Op 1 januari 2018 werden de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning en die wordt volledig digitaal afgehandeld. Alle vergunningsbeslissingen zijn daarmee centraal bij de Vlaamse overheid beschikbaar als digitaal herbruikbare inhoud. Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is het actueel houden van de inventaris van risicogronden in de toekomst nog slechts een kwestie van afstemming binnen de Vlaamse overheid. Het zou namelijk niet efficiënt zijn dat gemeenten de nieuwe omgevingsvergunningen een tweede keer moeten inventariseren.

Uit het antwoord van minister Schauvliege blijkt bovendien dat het streefdoel is dat in de loop van 2018 alle gemeenten verklaren dat hun gemeentelijke inventaris van de risicogronden volledig is en aan de OVAM is bezorgd. De OVAM zal ook dit jaar de gemeenten bijstaan via advies op maat. Van zodra de OVAM de gegevens van de gemeentelijke inventaris heeft geïntegreerd in het grondeninformatieregister, wordt deze informatie ook op het bodemattest vermeld.

De OVAM overlegt tevens met het departement Omgeving om een koppeling te creëren tussen de inventaris risicogronden en de databank omgevingsvergunningen. Dit jaar wordt gestart met de functionele analyse en de aansluitingsprocedure met de nodige webservices, aldus de minister. De gemeenten zullen wel nog zelf moeten instaan voor het inventariseren van bv. illegale risico-activiteiten en blijven verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke inventaris.

De vraag van Lydia Peeters en het antwoord van de minister vind je hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief