Nieuws

16 januari 2017

Kosten voor orgelrenovatie maatschappelijk verantwoord?

86 orgels hebben een dubbele bescherming, dat wil zeggen dat zowel het gebouw waarin het orgel zich bevindt als het orgel op zich beschermd is.

Via verschillende schriftelijke vragen ondervroeg ik minister-president Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, naar de wachtlijsten van de premies voor beschermde orgels.

Om dit te kaderen kan ik meegeven dat voor onroerend erfgoed in zijn geheel in november 2016 maar liefst 531 dossiers op de wachtlijst stonden van de nog toe te kennen restauratie- of erfgoedpremies, en dit voor een totaalbedrag aan premies Vlaamse Overheid van 331.135.819,38 euro.

Hierbij bevinden zich 37 orgelrenovatiedossiers voor ruim 14 miljoen euro aan toe te kennen premies. Specifiek voor Limburg gaat het om 11 orgeldossiers voor een premiebedrag van 4.315.619,25 euro.

Bovendien kan ik uit de cijfers van de minister concluderen dat de toewijzing van de premies bijzonder traag gaat. De afgelopen 4 jaar werden er amper 10 restauratiedossiers voor orgels goedgekeurd voor een totaal bedrag aan uitgereikte premies van 5.909.334,02 euro. Dat betekent niet minder dan 600.000 euro subsidie per orgeldossier...

Naast de hoge premie is er ook nog de lange wachttijd. Als je weet dat er nu nog 37 orgelrenovatiedossiers op de wachtlijst staan en er de afgelopen 4 jaar maar 10 dossiers behandeld werden, kan je snel uitrekenen dat het nog minstens 15 jaar duurt eer al deze dossiers een eventuele goedkeuring en bijhorende premie kunnen verwachten...

Hoe dan ook is het de eigenaar of beheerder die verantwoordelijk is voor de toestand van een kerkorgel. Bij veel kerken is dat de kerkfabriek, bij een aantal kerken is dat de stad of gemeente. Beschermde orgels vragen een specifieke aanpak wat betreft beheer, onderhoud en restauratie. Los van deze enorme maatschappelijke kost is er, bij lang wachten op een renovatiepremie, de onzekerheid voor de eigenaar en het bijkomend risico dat het orgel almaar meer veroudert en de kosten nog hoger oplopen...

Heel wat uitdagingen dus waarmee eigenaars en beheerders te maken krijgen. We blijven deze materie alleszins nauw opvolgen in de toekomst, alsook de recente wijzigingen aan het onroerend erfgoeddecreet.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief