Nieuws

25 juli 2018

Landbouwschade ingevolge de droogte

De aanhoudende droogte leidt tot heel wat schade aan landbouwteelten (gras, mais, aardappelen, …). Via de pers vernamen we dat minister Schauvliege laat onderzoeken of de aanhoudende droogte uitzonderlijk is en bijgevolg erkend kan worden als landbouwramp. Het KMI dient te bepalen of dit weerfenomeen uitzonderlijk is. Verder dient onderzocht of de schade significant is. Dit betekent dat de hele sector minstens 1,25 mio euro schade moet hebben en minstens 5.000 euro schade per schaedegaval.

Ook de Boerenorganisaties riepen reeds op om een commissie tot vaststelling van schade aan landbouwteelten te activeren. Een vaststelling van de schade door de landbouwcommissie is belangrijk voor:

  • De inbreng als uitzonderlijke bedrijfsverliezen ingeval de schade niet wordt erkend als landbouwramp;
  • Voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding ingeval de schade wordt erkend als landbouwramp.

Het stadsbestuur heeft dan ook vandaag een schrijven gericht aan alle gekende landbouwers (96 exploitaties) met de melding dat eventuele schade aan landbouwteelten door de droogte kan worden vastgesteld door de gemeentelijke commissie tot de vaststelling van schade aan teelten.

We wijzen in deze brief op het belang van een vaststelling door de commissie. Ook vragen we aan de landbouwers die schade hebben dit te melden en wel voor 15 augustus aanstaande. Dit kan telefonisch of via email. De percelen worden opgelijst en vervolgens wordt een plaatsbezoek met de commissie ingepland om de schade vast te stellen. Deze plaatsbezoeken worden ingepland de tweede helft van augustus.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief