Nieuws

16 december 2015

Levenslang leren helpt de tewerkstellingsgraad verhogen!

In het Pact 2020 nam de Vlaamse regering als doelstelling om tegen 2020 de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 76% en tevens om 15% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan levenslang leren laten deelnemen.

De tewerkstellingsgraad in België bedraagt momenteel slechts 61,6% dit in vergelijking met Zweden waar de tewerkstellingsgraad 70,1%bedraagt. In Zweden wordt ook al lang ingezet op ‘levenslang leren’.

In antwoord op mijn vraag aan de functioneel bevoegde minister werd opgemerkt dat diverse onderzoeken aantonen dat laaggeschoolden minder kansen hebben om te participeren aan levenslang leren (LLL) in vergelijking met hooggeschoolden.

Verder gaf de minister een overzicht van het aantal loontrekkenden die in de referteperiode 1/4/2014 – 31/3/2015 ingeschreven waren in een opleiding van de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding.


De minister belooft verder, door samenwerking met haar collega-ministers, meer in te zetten op opleidingsincentives voor werkenden (opleidingscheques, betaald educatief verlof, opleidingskrediet). Ook zal zij verder blijven werken aan een geïntegreerd EVC-beleid (Erkennen van (elders) Verworven Competenties).Nog volgens de minister is de bedoeling om het volwassenonderwijs te versterken door werk te maken van slagkrachtigere instellingen. Door maximale autonomie moeten deze instellingen hun laagdrempelige werking en regionale verankering versterken.

We zullen dit in de toekomst zeker verder blijven opvolgen, gezien het belang van dit onderwerp voor de werkzaamheidsgraad en de inzet van laag geschoolden. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief