Nieuws

19 september 2017

Oproep tot erkenning van de uitzonderlijke vorst in het voorjaar en de droogte als landbouwramp

Afgelopen voorjaar werden heel wat Vlaamse landbouwers onaangenaam verrast door uitzonderlijke vriestemperaturen. Hierdoor liepen onder meer heel wat fruittelers grote schade op. Het KMI werd verzocht uit te zoeken of er sprake was van een uitzonderlijk weerfenomeen. Een positief antwoord op deze vraag is de eerste noodzakelijke voorwaarde om te spreken van een landbouwramp en schadeclaims via het Landbouwrampenfonds te kunnen behandelen.

In de plenaire vergadering van 24 mei 2017 gaf Minister Schauvliege al mee dat het KMI tot de vaststelling was gekomen dat er géén sprake was van een uitzonderlijk weerfenomeen in een 83-tal gemeenten. Een opmerkelijke conclusie, zeker als men weet dat er zeer zware vriestemperaturen werden gemeten en een bijzonder grote schade werd vastgesteld. De minister heeft daarop alle gemeenten die niet op de lijst stonden, maar die van oordeel waren dat er wel degelijk sprake was van landbouwschade ten gevolge van de vriestemperaturen opgeroepen om tegen 14 juli een dossier met de eerste schadevaststellingen in te dienen.

Bijkomend element is de droogte in de maanden april, mei en juni, die eveneens heeft geleid tot grote schade in de landbouwsector. Op 18 juli startte de minister de procedure op voor erkenning van de aanhoudende droogte in het voorjaar 2017 als landbouwramp. Een studie van het KMI wees immers uit dat de droogte in de maanden april, mei en juni 2017 uitzonderlijk was op een tijdsspanne van 20 jaar in 150 gemeentes. Die kregen tot 8 september de tijd om hun schadedossiers in te dienen. De lokale schattingscommissies zorgden voor een eerste voorlopige schadevaststelling. Op basis van deze schadevaststellingen kan al dan niet over gegaan worden tot de erkenning als ramp.

Vandaag peilde ik naar een stand van zaken rond beide schadedossiers; De Minister antwoordde dat beide dossiers vrijdag aanstaande worden voorgelegd aan de Vlaamse regering met het oog op een erkenning als ramp. Hopelijk wordt hier gunstig gevolg aan verleend zodat de getroffen landbouwers snel kunnen rekenen op schadevergoeding.

Het verslag van de vergadering leest u hier https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1189575#


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief