Nieuws

23 november 2016

​Lydia Peeters bezorgd om tijdige invoering Omgevingsvergunning

De invoering van de omgevingsvergunning is gekoppeld aan een volledige digitalisering van het vergunningenproces. Drie maanden voor de invoering blijven we echter signalen ontvangen van mensen uit het werkveld die hun bezorgdheid uiten.

Ook het VVSG trok deze maand nogmaals aan de alarmbel…

Enerzijds is het nog wachten op een aantal legisitieke aanpasingen, van zowel het omgevingsvergunningsdecreet en het –besluit.

Anderzijds zijn er ook nog tal van praktische kopzorgen. De Vlaamse overheid moet er op toezien dat het digitaal 'Omgevingsloket' tijdig klaar is en dient de nodige input te leveren aan de softwareleveranciers. De softwareleveranciers leveren op hun beurt aan de gemeenten het dossierbehandelsysteem, waardoor de omgevingsvergunning vlot zal kunnen worden behandeld. Het dossierbehandelsysteem is er echter ook nog niet. Zodra deze er zijn moeten de gemeenten hun diensten voorbereiden op de digitale afhandeling van de vergunningsaanvragen. Ook zullen de aangeleverde raamdocumenten nog aangepast moeten worden op maar van elke gemeente.

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters is, net als de VVSG, amper drie maanden voor de invoering van de omgevingsvergunning, oprecht bezorgd of alle betrokken partijen tijdig klaar zullen zijn. Maar van een uitstel willen we niet weten. We begrijpen dat de invoering bij 308 gemeenten een uitdaging is maar het richtjaar voor de operationalisering van de omgevingsvergunning was 2015. We zijn nu eind 2016 en er moet vooruitgang geboekt worden. Burgers en bedrijven hebben immers recht op een vlotte behandeling van de vergunningsaanvraag.

Minister Schauvliege kondigde tijdens de bespreking van de beleidsbrief op 22 november aan dat zij haar verantwoordelijkheid zou nemen en alles tijdig klaar zal zijn.

Lydia Peeters hoopt dat de digitale vergunningverlening vanaf dag 1 optimaal zal verlopen voor onze burgers. Pas dan zal de meerwaarde van een geïntegreerd beleid ook door iedereen zo ervaren worden. “Anders blijft het gebakken lucht.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief