Nieuws

3 juli 2017

Meerderheid bereikt consensus over schrappen van boetes bij niet-naleving beslissingstermijn

In dit ontwerpdecreet werd onder meer door de leden van de Vlaamse regering een voorstel gelanceerd om een boete in te voeren voor een overheid die niet tijdig een stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning aflevert.

Wanneer iemand een omgevingsvergunning indient, moet de vergunningverlenende overheid in principe een beslissing nemen binnen de 75 en 105 dagen, afhankelijk of er al dan niet een openbaar onderzoek vereist is. In de huidige regeling is het zo dat als de bevoegde overheid in eerste aanleg niet tijdig beslist, een stilzwijgende weigering ontstaat waartegen de aanvrager in beroep kan gaan. De bevoegde overheid in eerste aanleg verliest dus haar beslisbevoegdheid.

Lydia Peeters is steeds tegen een nieuwe boetemaatregel geweest. De liberalen zien geen meerwaarde in de invoering van een boete door de Vlaamse Regering om een overheid die niet tijdig beslist te sanctioneren. Dit impliceert alleen maar extra werklast. Bovendien zou de boete betaald worden met belastinggeld. Met andere worden zouden alle inwoners mee betalen voor het niet tijdig beslissen van een overheid. Dit kan niet.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters: “Een overheid dient alle mogelijke inspanningen te leveren om beslissingen binnen een voorop vastgelegde termijn te treffen. Uit monitoring blijkt dat de vergunningverlenende overheden deze doelstelling ook effectief nastreven. Slechts in 0,27 % gebeurt er een stilzwijgende weigering! Dit bleek eveneens uit de adviezen van de VVP (Vereniging Vlaams Provincies) de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten). Gelet op dit zeer lage cijfer lijkt het dan ook weinig zinvol om een sanctiesysteem in te voeren dat slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toegepast zou worden.

Daarnaast is het ook zo dat vanaf 1 januari 2018 alle overheden de nieuwe procedure inzake de omgevingsvergunning moeten toepassen, met inbegrip van de digitale behandeling van de aanvragen.

Gelet op de problemen die er momenteel zijn met de digitale afhandeling van aanvragen, lijkt het niet altijd haalbaar voor bevoegde overheden om de decretaal vastgelegde behandelingstermijnen te respecteren. Een bestraffing van deze overheden met dwangsommen en eenmalige boetes, lijkt dan ook voorbarig. Bovendien zou de digitale afhandeling het respecteren van de beslissingstermijnen moeten faciliteren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters: “Wat deze boetemaatregel betreft hebben we dus steeds duidelijk gesteld dat onze fractie dit niet wil en deze regeling geschrapt willen zien. Open Vld is dan ook zeer tevreden dat er hieromtrent een consensus binnen de meerderheid werd bereikt en dat wordt voorgesteld om artikel 99 op te heffen!”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief