Nieuws

13 oktober 2016

Meer autonomie voor lokale besturen in aanpak leegstaande winkelpanden

In de 13 grootste stedelijke centra bedraagt de leegstand 10,9%, terwijl in de centra van middelgrote steden de leegstand zelfs 15,8% bedraagt. Cijfers die jammer genoeg veel te hoog liggen en die een concrete aanpak vereisen.

In het verleden werden reeds verschillende subsidieprogramma’s opgestart om handelskernen te versterken, waarbij ik meermaals kritische bedenkingen maakte in de commissie economie waarin ik tot 2014 zetelde. Eind 2012 werd een budget van 13 miljoen euro vastgelegd voor steden en gemeenten voor kernversterkende maatregelen, de renovatie van handelspanden en de aankoop van handelspanden.

Uit het antwoord van minister Muyters op een recente schriftelijke vraag, blijkt dat hiervan momenteel nog 2.214.499 euro beschikbaar is voor de aankoop van handelspanden. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de website http://www.vlaio.be/artikel/meer-informatie-en-aanvraagformulieren. Het overzicht van de toegekende subsidies van de 13 miljoen euro te besteden voor kernversterking vindt u hier terug bij de schriftelijke en actuele vragen die ik hierover in het verleden heb gesteld.

“Ook het nieuwe decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid wilt aan de problematiek van de leegstand van winkelpanden tegemoet komen. Op 6 juli 2016 werd de tekst van het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement”, zegt Lydia Peeters.

“Enerzijds streeft de Vlaamse Regering in dit ontwerp van decreet naar snellere en eenvoudige procedures en rechtszekerheid voor ondernemers. Anderzijds krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om sturend op te treden en hun visie op detailhandel om te zetten in de praktijk.

Het integraal handelsvestigingsbeleid zal tevens worden ingebed in het bestaande instrumentarium van de Ruimtelijke Ordening. Zo zal de socio-economische vergunning geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2018.

Kortom, een vereenvoudiging van de procedures en meer autonomie voor de lokale besturen zijn alleszins positieve accenten die we zullen ondersteunen en verder opvolgen, besluit Peeters.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief