Nieuws

17 januari 2018

Meer veiligheid door buurtpreventie

Het stadsbestuur wil inzetten op extra buurtpreventie en dit door het gebruik van Whatsapp-groepen. Momenteel bestaan er reeds enkele buurtpreventiegroepen die door middel van Whatsapp zorgen voor extra veiligheid in eigen buurt. Deze groepen ontstaan spontaan, of op initiatief van het stadsbestuur zoals onlangs in Elen centrum om jongerenoverlast tegen te gaan.

Via hun smartphone kunnen buurtbewoners elkaar waarschuwen voor verdachte gedragingen in hun buurt of dorp. Ze tippen elkaar en oefenen zo meer sociale controle uit. Het netwerk wordt meteen ingelicht waardoor dit een doeltreffende vorm van buurtpreventie kan zijn. Het stadsbestuur zal instaan voor praktische ondersteuning door een overzicht te bieden van de actieve buurtpreventienetwerken en tegelijk ook de stedelijke website laten fungeren als portaal om mogelijke deelnemers in contact te brengen met de juiste personen.

Daarnaast zullen er in de buurten waar een netwerk actief is ook waarschuwingsborden geplaatst kunnen worden.

Op dinsdag 30 januari om 20u organiseert het stadsbestuur een info-avond in zaal Opus te Stokkem! Er zal gedetailleerde uitleg gegeven worden over de praktische kant, de inschrijvingsmethodes en de te maken afspraken. Iedereen is welkom op dit infomoment, inschrijven kan via info@dilsen-stokkem.be of 089 79 08 07.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief