Nieuws

14 juni 2016

Meer weten over onze stad? Raadpleeg de Kencijfers 2015

De kencijfers 2015 geven een  jaaroverzicht met heel wat interessant cijfermateriaal over de werking van de stad. 

Zo lezen we dat de stad 6560 ha groot is waarvan 988 ha bebouwd, goed voor een KI van 12.705.053 euro. Een woning aankopen kost gemiddeld 176.656 euro, een villa 269.458 euro en een appartement 203.982 euro. De bouwgrond kost er gemiddeld 136 euro/m²

We hebben in totaal 325, 29 ha Bedrijventerreinen, 28.568 m gewestwegen, 160.453 m gemeentewegen en 79.898 m landbouwwegen.

In 2015 werden in Dilsen-Stokkem 195 kinderen geboren en steeg de totale bevolking naar 20.268 inwoners. Helaas stierven er 93 mensen. Ook de trouwzaal van kasteel Ter Motten deed goed dienst, want 81 koppels werden er afgelopen jaar in de echt verbonden!

Wat burgerzaken betreft werden er 1992 rijbewijzen uitgereikt, naast 3694 elektronische identiteitskaarten, 590 internationale paspoorten en 869 kids-id’s.

Inzake bouwvergunningen werden er 176 vergunningen uitgereikt, waarvan 56 vergunningen afgeleverd voor een nieuwbouwwoning, 13 voor een appartementsgebouw en 34 voor een renovatie. De stad telt 507 sociale woningen en 129 sociale appartementen.

Per inwoner werd er in 2015 118,69 kilo restafval opgehaald, een lichte stijging t.o.v. het jaar voorheen. De hoeveelheid recycleerbaar afval bedroeg 361,86 kg per persoon. Een opvallende stijging viel er ook te noteren bij het aantal bezoeken aan het containerpark, dat steeg van 48.796 bezoeken in 2014 naar maar liefst 57.920 in 2015!

Een ander indrukwekkend cijfer is het aantal uitleningen van de bibliotheek: 155.653 materialen werden uitgeleend (verleningen inbegrepen). Hiervan werden 30.288 verleningen via het internet uitgevoerd. Toch bleef het aantal bezoekers vrij constant, namelijk 36.794.

Al die dienstverlening vraagt natuurlijk ook om het nodige personeel. Zo telde de personeelsformatie van het stadsbestuur in 2015 150,52 full time equivalenten, tegenover 141,77 in 2014.

Meer info vindt u in het jaarverslag zelf, dat u kan opvragen bij de stadsdiensten.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief