Nieuws

11 oktober 2017

​Meerderheid keurt GRUP Centrumplein Rotem en GRUP Vrietselbeek Lanklaar goed

In Rotem gaat het over het GRUP Centrumplein Rotem, dat het gebied beslaat tussen de Haagstraat, Allemansweg, Hiegatsweg en Hoogbaan, midden in het centrum van het dorp. In de toekomst zal het mogelijk worden om dit centrumgebied te verdichten met nieuwe woningen, voornamelijk ten westen van het bestaande gemeenteplein. Deze bijkomende bouwmogelijkheden zijn van belang voor de leefbaarheid van Rotem, aangezien er nog slechts weinig bestaande bouwmogelijkheden voorhanden zijn in de dorpskern.

Burgemeester Lydia Peeters: “De afgelopen maanden werd een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij we als stad met alle private eigenaars die in het GRUP gelegen zijn, een overleg hebben gehad. Er is een groot draagvlak voor het plan, aangezien er géén enkel bezwaarschrift van een private eigenaar werd ingediend. Er was wel enig voorbehoud van de kerkfabriek van Rotem, maar aan hun bezorgdheden zijn we kunnen tegemoet komen.“

Het gemeenteplein van Rotem wordt in het GRUP erkend als centraal plein. Het kan langs de zuid- en westzijde afgebouwd worden met appartementen, waardoor het plein in de toekomst meer als centrale ontmoetingsruimte kan fungeren. De school, sportvoorzieningen, jeugdlokalen en parochiecentrum blijven als openbare nutsfuncties behouden in het plan.

Lanklaar

In Lanklaar gaat het over drie sites: de eerste site is die van de middelbare school “IMK” aan de Rijksweg in Lanklaar, waar de school bijkomende uitbreidingsmogelijkheden krijgt voor in de toekomst. Een tweede site betreft die van het nieuwe kerkhof van Lanklaar, tussen de Oude Baan, Rijksweg, Dorpsstraat en de Bellikstraat. Hier is er ruimte voor een inbreidingsproject aan de achterzijde van de woningen langs de Oude Baan.

Tenslotte wordt een deel van het parkgebied tussen de Groenstraat en de wijk Noteborn omgezet in een woonpark. Hier kan een project gerealiseerd worden waarbij ‘wonen in het park’ centraal staat. Op deze manier kunnen er in de kern van Lanklaar een aantal nieuwe wooneenheden gecreëerd worden, die ook hier kunnen bijdragen in de verdere versterking van de leefbaarheid van het dorp.

Burgemeester Lydia Peeters: “Ook voor de plannen in Lanklaar werd overleg gepleegd met de verschillende private eigenaars. Ook in dit dossier werden er géén bezwaarschriften ingediend door de private eigenaars of omwonenden. Vreemd dat er, ondanks dit brede draagvlak, geen steun van de oppositie was om deze belangrijke dossiers mee goed te keuren.“ De meerderheidsfracties zijn alleszins van oordeel dat beide plannen een meerwaarde betekenen en zorgen voor kernversterking en een meerwaarde van de kernen. We hopen dan ook dat weldra kan gestart de effectieve realisatie van beide GRUP’s.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief