Nieuws

3 december 2015

Met ABS op bezoek bij Landbouwbedrijf Aerts in Stokkem

Samen met Europees Parlementslid Hilde Vautmans en Limburgs gedeputeerde voor Landbouw, Inge Moors bracht ik op 3 december een bezoek aan het modern en dynamisch landbouwbedrijf van de familie Aerts in de Boyen in Stokkem. Deze jonge ondernemers tonen duidelijk aan hoe zij op een natuurbewuste en energiezuinige wijze dierenwelzijn en landbouw combineren in dit bedrijf. Helaas staan dergelijke noodzakelijke inspanningen en investeringen in de landbouwsector in schril contrast met de prijs die men vandaag de dag ontvangt voor de landbouwproducten, specifiek in de varkenssector.

Bovendien was 2015 ongetwijfeld geen makkelijk jaar voor de landbouwsector. Denk maar aan de discussies en onzekerheid rond de regeling IHD & PAS (de instandhoudingsdoelstellingen en programmatische aanpak stikstof), de nieuwe mestregeling via MAP V (Mestactieplan), het erosiebesluit, de nieuwe VLIF (Vlaams investeringsfonds) - regeling en de Russische boycot.

De landbouwsector verdient zeker meer aandacht en respect, en zeker een positieve benadering. Alleszins was het een leerrijk bezoek en zullen we de landbouwbelangen nog meer ter harte nemen in het Vlaams parlement.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief