Nieuws

13 april 2016

Nieuw decreet moet winkelleegstand aanpakken

Het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid wilt deze leegstandsproblematiek aanpakken en stelt de lokale autonomie voorop. Een goede zaak.

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering dit ontwerp van decreet goed. De basisdoelstellingen van het Vlaams integraal handelsvestigingsbeleid zijn het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, het versterken van de leefbaarheid van de stadskernen, het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten en aandacht voor duurzame mobiliteit.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Muyters, blijkt dat het advies van de Raad van State over het ontwerp van het decreet werd ontvangen op 12 februari 2016. De herwerking van de teksten aan dit advies is intussen bijna rond en het decreet zou kort na het Paasreces op de Vlaamse Regering worden geagendeerd voor definitieve goedkeuring. Daarna volgt de parlementaire behandeling. Ik volg dit uiteraard verder op en houd jullie op de hoogte!

Voorts is in dit kader belangrijk dat begin 2018 de aparte socio-economische vergunning samen met de stedenbouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd zal worden in één omgevingsvergunning. Met Open Vld zijn we al lang vragende partij om de socio-economische vergunning zo spoedig mogelijk te integreren in de omgevingsvergunning, omdat dit voor ondernemers een belangrijke administratieve vereenvoudiging zal betekenen bij het opstarten of uitbreiden van winkels.  

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief