Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Nieuw ondersteuningsmodel M-decreet goedgekeurd

Deel: LinkedIn

​Met het M-Decreet uit 2014 wordt het Vlaams onderwijs inclusiever. Een beperking mag deelname aan het gewoon onderwijs niet meer in de weg staan.

Ook leerlingen met een specifieke leerbehoefte kunnen nu gemakkelijker aansluiting vinden, terwijl deze anders in het buitengewoon onderwijs hun plaats kregen. Om een meer inclusief onderwijs mogelijk te maken is begeleiding nodig, zeker voor leerkrachten in de gewone scholen. Tegelijk moet er gezorgd worden dat voor leerlingen waarvoor het buitengewoon onderwijs de beste oplossing blijft, er voldoende expertise blijft in het buitengewoon onderwijs.

Naast de bestaande leerlinggebonden GON-begeleiding op basis van attesten is er een nieuw ondersteuningsmodel uitgewerkt, de waarborgregeling. Dit nieuwe systeem is eerder netwerkgebonden en –voor Open Vld belangrijk– netoverschrijdend. Op 7 juni werd dit nieuwe systeem via de stemming van het zogenaamde ‘Onderwijsdecreet XXVII’ door het Vlaams Parlement goedgekeurd.

In Dilsen-Stokkem zijn onze scholen buitengewoon onderwijs 't Schakeltje en STEBO alvast bereid om, met hun uitgebreide expertise, één van deze ondersteuningsnetwerken verder uit te bouwen. Meer info volgt binnenkort.