Nieuws

19 oktober 2015

Opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen

Heel wat ontwikkelingsplannen zijn vandaag in uitvoering, maar ook voor de toekomst werken we aan nieuwe plannen. Zo werd recent gestart met de opmaak van drie nieuwe gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) voor Elen, Rotem en Lanklaar.

Herziening GRUP Elen Centrum

Het Grup Elen Centrum dateert van 2008 maar is aan herziening toe. Dit specifiek voor twee zones: Kapelhof enerzijds waar we gaan voor een versoepeling van de bouwvoorschriften en anderzijds voor de site Bergerkampstraat. Mee op vraag van kerkfabriek Elen wordt de zone voor openbaar nut hier herbestemd naar een zone voor private ontwikkeling.

GRUP Centrumplein Rotem

Ook in Rotem liggen diverse zones verkeerd ingekleurd op het gewestplan en heeft de stad plannen voor bijkomende ontwikkelingen rond het huidige gemeenteplein. Dit dossier is nog in opstartfase. In de toekomst komen we hier zeker op terug.

Grup Vrietselbeek Lanklaar

In Lanklaar centrum wordt gedacht aan een zone van openbaar nut voor een woonzorgcentrum, de afwerking van de parkzone, de correcte inkleuring van de onderwijscampus de KMO-zone en de recreatiegebieden en de ontwikkeling van binnengebieden. Het planproces is nodig om de ruimtebalans in evenwicht te houden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief