Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Nieuwe studierichtingen voor onze kunstacademie

Deel: LinkedIn

Op 28 februari werd in het Vlaams parlement het decreet op het deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd. Vanaf nu kunnen kunstacademies aan de slag om een eigen kunstonderwijs te ontwikkelen. Ook in onze stad zorgt men voor een aangepaste programmatie.

Met het decreet op het deeltijds kunstonderwijs kunnen de kunstacademies aan de slag om een eigen kunstonderwijs te ontwikkelen dat aansluit op de lokale noden of wensen.

Nieuw in het decreet op het deeltijds onderwijs is onder rmeer de verlaging van de instapleeftijd: vanaf 01.09.2018 is het mogelijk de instapleeftijd te bepalen op 6 jaar. Ook is in het decreet voorzien in vervolkmakingscursussen, nieuwe richtingen, het einde van een programmatiestop. Er is voorzien in kennersopleidingen, en samenspel hoeft niet noodzakelijk in de academie maar kan bvb ook bij een harmonie.

In navolging van dit decreet en de daarbij horende omzendbrief werd ook een en ander aangepast voor de academie voor muziek en woord in Dilsen-Stokkem.

De aanvragen voor nieuwe opleidingen of bijkomende programmatie dienen uiterlijk voor 30 april ingediend, reden waarom het college van burgemeester en schepen reeds één en ander goedkeurde in zitting van 20 april. De gemeenteraad bekrachtigde inmiddels unaniem de voorgestelde aanvragen.

Concreet wordt goedkeuring gevraagd voor:

  • - de erkenning en financiering van een domein overschrijdende initiatieopleiding Muziek woord en drama,
  • - de erkenning en financiering van een nieuwe opleiding Urban dance.

Verder wordt er melding gedaan van volgende nieuwe studierichtingen voor het schooljaar 2018-2019:

  • - een kortlopende studierichting muziekgeschiedenis
  • - een kortlopende studierichting specialisatie muziek
  • - een kortlopende studierichting specialisatie woordkunst drama


Op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 13.00 uur is er opendeurdag in de academie en kan je alvast proeven van het ruime aanbod.