Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Mooie resultaten voor politiezone Maasland

Deel: LinkedIn

De politiezone heeft met een gezellig samenzijn op 14 januari, naar jaarlijkse gewoonte een enthousiaste start van het nieuwe werkjaar genomen.

De voorzitter van de politiezone, burgemeester Lydia Peeters, bedankte in haar toespraak de aanwezige politiemedewerkers voor de inzet en de behaalde resultaten in het voorbije jaar. Tevens gaf ze aan dat, ook al zijn de fusieplannen met de politiezone MidLim momenteel in de frigo beland, de deur open blijft voor initiatieven tot samenwerking met deze of andere partners. Ze vertrouwt erop dat de medewerkers van de politiezone Maasland kunnen blijven gaan voor een gedegen dienstverlening aan de inwoners van Maaseik en Dilsen-Stokkem. 

Aansluitend stelde de korpschef, Fred Gerarts, dat zijn mensen ook in moeilijke omstandigheden de schouders er onder hebben gezet en echt samengewerkt hebben, met schitterende resultaten als gevolg. Hij dankte zijn mensen voor de betoonde samenhorigheid en professionele aanpak. Met deze ingrediënten en een goede gezondheid wordt 2016 opnieuw een bijzonder jaar, aldus de korpschef!