Nieuws

18 maart 2018

Nieuws over de Noord-Zuid

Dit is een bijzondere procedure waarbij van aanvang alle gesprekspartners worden samengebracht om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. In functie van het traject dat dit Complex Project nu zal doorlopen, werd de startbeslissing goedgekeurd. Nu kunnen alle nodige openbare onderzoeken en adviesrondes beginnen om dan finaal te komen tot een voorkeur voor één voorstel en een voorkeursbesluit.

De specifieke doelstelling is een antwoord bieden op het huidige én toekomstige mobiliteitsvraagstuk in de regio en dit:

  • rekening houdend met alle vervoersmodi (duurzaam, multimodaal karakter);
  • aan de hand van vlotte en veilige verbindingen;
  • voor het doorgaand én dwarsend verkeer; zowel lokaal als bovenlokaal;
  • zowel voor personen als vrachtvervoer;
  • als geïntegreerd project, afgestemd op de ruime omliggende/onderliggende wegen- en andere infrastructuur waaronder ook de inrichting van de Grote baan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief